Satsningarna på välfärden har aldrig varit större

Statens kommuner och landsting, SKL, visar nu att satsningarna på välfärd aldrig har varit större. Investeringarna i välfärden ökar procentuellt mer än befolkningen. Samtidigt visar SKL:s rapport att medborgarna inte är medvetna om att det förhåller sig på det här sättet.

Det ställs stora krav på välfärden och det ska det göras. Men diskussioner om välfärden måste utgå från rätt information och det är inte lätt när medias rapportering gärna riktar in sig på enskilda negativa händelser. Då är det lätt att man drar slutsatsen att resurserna är alltför begränsade. Bilden måste nyanseras och diskussionen måste handla om vilken välfärd som ska finansieras gemensamt och hur den ska utföras. Självklart får vi heller aldrig sluta ställa krav på vad vi får ut av våra skattepengar. Varje investerad skattekrona ska ge resultat.