Artikel i tidskriften Advokaten

Jag ifrågasätter Högsta domstolens praxis kring preskriptionsavbrott i en debattartikel i tidskriften Advokaten. Det är viktigt att vi har tydliga och förutsebara regler. Trots det ändrade HD plötsligt praxis på ett sätt som jag menar att förarbetena inte ger utrymme för. Nu tolkar dessutom de olika hovrätterna Högsta domstolens praxis på vitt skilda sätt. Det skapar stor osäkerhet för konsumenter, företagare och fordringsägare. Moderaterna i Civilutskottet har därför motionerat om att reglerna ska ses över.