Debattartikel på Dagens juridik: Dags för rättssäkerhet i skatteprocessen

Jag skriver på dagens juridik om mina förslag kring bättre säkerhet i skatteprocesserna:

För att stärka rättssäkerheten inom skattemål, bör huvudregeln vara att anstånd ska beviljas. Det bör endast vara i uppenbara fall som anstånd inte beviljas. Som en sista säkerhetsventil bör det införas regler om att utmätt egendom inte får säljas förrän exekutionstiteln har vunnit laga kraft, på samma sätt som gäller för enskilda mål, med de undantag som redan i dag gäller i enskilda mål.


Om detta har jag motionerat till Riksdagen.
Det är nu dags för rättssäkerhet för enskilda och företag även i skatteprocesser. Inte minst är det angeläget som en anpassning till Europarätten.

 

Läs hela artikeln här.

Skatteverket och månadsuppgifter

Regeringen har tidigare utrett frågan om arbetsgivare bör bli skyldiga att lämna redovisning om sina arbetstagare varje månad, så kallade månadsuppgifter. I våras meddelade regeringen att förslaget har skjutits på framtiden. Igår kunde vi ändå höra i Ekot hur Skatteverkets samordnare mot grov organiserad brottslighet, Pia Bergman, mycket starkt kritiserade regeringen för att den inte inför ett krav på månadsuppgifter.

– Jag är besviken på politikerna som inte fattar de här besluten. Ja, det är förnamnet, säger hon till Ekot.

Det är anmärkningsvärt ur två synvinklar:

1. En myndighetsperson ska inte agera på det här sättet. Myndigheter kan påtala problem och möjliga lösningar, men Regeringens ståndpunkter ska respekteras av anställda på myndigheterna.

2. Regelkrånglet måste minska. Det må vara så att ett krav på månadsuppgifter skulle kunna leda till att ett antal kriminella skulle kunna klämmas åt. Men det drabbar samtidigt alla seriösa företagare genom ytterligare administrativ börda. Som om de inte hade nog av den varan redan.

Fler av de som anställs på Skatteverket borde ha en bakgrund som egna företagare. Då tror jag att vi hade fått se en annan myndighet med andra prioriteringar.