Det är mycket på gång i Åhus!

Det händer mycket i Åhus! Igår arrangerade Åhusmoderaterna ett trevligt informationsmöte för oss åhusbor.

För att fortsätta attrahera boende till Åhus måste orten ha ett rikt utbud av aktiviteter året runt och inte bara på sommaren. Platsorganisation Åhus berättade om sitt arbete med att stötta arrangemang och informera om vad som händer i Åhus.

Om befolkningen i Åhus fortsätter att växa, måste skolorganisationen också vara rustad för att ta emot fler elever. Fredrik Axelsson, skolkommunalråd, redogjorde för barn- och utbildningsnämndens planer. En tanke är att man skulle kunna bygga en helt ny skola på parkeringen mittemot gamla Folkets park (”Parken”).

Skeppsbron

Byggnadsnämndens ordförande, tillika Åhusmoderaternas ordförande, Peter Johansson, berättade om hur nya Skeppsbron i Åhus kan komma att gestaltas. Jag tycker att planerna är otroligt fina. De som besökte mötet igår var också mycket positiva. En av tankarna bakom planen är att lyfta fram den medeltida borgen i Åhus. Detta görs exempelvis genom en lekplats med historiskt tema intill borgen. Planerna för Skeppsbron hittar du här.