Interpellationsdebatt om otillåtna bosättningar

I fredags hade jag min debatt om otillåtna bosättningar med justitieminister Morgan Johansson. Debatt och debatt, det var snarare ett samtal. Vi var överens om att reglerna är krångliga och resurskrävande. Jag föreslog att polisen ska få utökade befogenheter och skyldigheter att flytta på människor som olovligen bosatt sig på annans mark. På så vis kan resurser sparas för den enskilda, samtidigt som samhället kan lägga sina resurser på arbetet med att bekämpa utanförskap och fattigdom, vilka ofta är de bakomliggande orsakerna till denna typ av bosättningar.

Kristianstadsbladet uppmärksammade min interpellation och skrev sedan om debatten.

Här kan du se debatten i efterhand.

artikel_ip-debatt_handrackning