Artikel om skatteflykt i Skånska Dagbladet

Skriver om arbetet mot skatteflykt i Skånska Dagbladet. Daniel Sestrajcic (V) försöker kleta på oss åsikter vi inte har. Vi är positiva till det internationella arbetet mot skatteflykt. Vi står bakom arbetet i OECD men anser att man inom EU-kommissionen har hastat fram ett förslag som slår mot svenska företags konkurrenskraft.