Ännu en debatt med finansministern

Regeringen skriver i budgeten att sänkta löner är en konsekvens av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. I sitt interpellationssvar till mig angav dock finansministern att detta inte stämmer. Vad är det mer i regeringens konsekvensanalys som inte stämmer? Det fick jag inte svar på i dagens interpellationsdebatt.

IMG_0216.JPG

IMG_0222.JPG

Frågestund i Riksdagen

På riksdagens frågestund har jag precis frågat finansministern varför hon uttalat att det bör bli lättare för unga att låna mer pengar till bostäder och därmed riskera en överskuldsättning. Samtidigt har S, V, och Mp i olika konstellationer motsatt sig Alliansens förenklingsförslag som på allvar skulle få igång byggandet av nya bostäder. Det är de viktigaste åtgärderna för att unga ska komma in på bostadsmarknaden.

IMG_0172.JPG

Debatt med finansministern

Om någon för ett par månader sedan sagt till mig att den första debatten jag skulle delta i i riksdagen skulle vara mot finansministern och handla om nationalekonomiska effekter, så hade jag nog bara skrattat och skakat på huvudet. Men nu blev det så.

Jag hade ställt en interpellation till Magdalena Andersson, där jag ifrågasatte den långsiktiga effekten av höjningen av marginalskatterna. Forskning visar att en höjning leder till minskat arbetskraftsutbud, vilket snabbt får genomslag i de offentliga finanserna. Detta har också en rad tunga remissinstanser uttryckt oro för.

Här kan du se debatten. Interpellationssvaret sambehandlades med en interpellation av Mats Persson.

IMG_0010.JPG

Debattartikel i Sydsvenskan och HD

Jag skriver i dagens Sydsvenskan & HD om riskerna med att sänka kraven för bostadslån för unga.

”Genom att möjliggöra för unga att låna och först därefter visa att de har en förmåga till sparande i form av amortering, som finansministern föreslagit, kan unga svenskars redan höga skuldsättning komma att öka ytterligare. Det skriver Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot i finansutskottet.”

IMG_0111-0.PNG