Besök på Lyckeby och hos lantbrukare i Tosteberga

Igår besökte jag och Jonas Jacobsson Gjörtler, gruppledare (M) i Miljö- och jordbruksutskottet, Lyckeby stärkelsefabrik och lantbrukare i Tosteberga. Lyckeby har utvecklats mycket positivt sedan avregleringen och det ger hopp inför framtida liberaliseringar. De har också många spännande idéer för framtiden. Intressant var att de hyllade ekonomisk förening som ett optimalt sätt att driva företag.

På eftermiddagen besökte vi och Bo Ericson, ordförande i Moderata Seniorer, lantbrukarna Calle Thim och Per Persson och diskuterade regelkrångel. Jag beundrar entreprenörerna som kämpar vidare för att ge oss bästa möjliga mat och bidra till en levande landsbygd och en bättre miljö. Du kan läsa mer om detta besök i Kristianstadsbladet.
160219_jonas_jag_tosteberga

Carolin Dahlman om kommunmiljarderna

I dagens Kristianstadsbladet skriver Carolin Dahlman träffsäkert om kommunmiljarderna. Hur vet vi att den stora summan verkligen gör nytta för integrationen i kommunerna?

160216_kommunmiljarderna_dahlman

 

 

 

 

”9,8 av miljarderna delades ut som ett extra statsbidrag till kommuner och landsting. Men dessvärre hade inte Andersson någon plan för hur pengarna skulle användas. Det blev några miljoner hit, några dit. Lite här och lite där. Riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (M) från Kristianstad försökte få ut beräkningarna kring hur fördelningen hade gjorts, med det dröjde länge innan hon fick svar, vilket till slut resulterade i en KU-anmälan. (…) Skattebetalarna tycker kanske att de stiligt stylade budgetarna för 2015 och 2016 ser förtroendeingivande ut. Men frågan är vad de tycker när kommunerna inte kan fortsätta satsningarna trots att kostnaderna kvarstår.”

Jag är också bekymrad över att pengarna kanske inte i första hand går till de kommuner som på lite längre sikt får stora kostnader, exempelvis i form av försörjningsstöd. Många väljer kanske att flytta från den kommun de först bodde i för att bo närmare släkt och vänner. Det är den nya kommunen som får stå för det långsiktiga integrationsarbetet, med allt vad det innebär. Kanske är det de kommunerna som egentligen bäst behöver pengarna? Det är svårt att veta, men klart är att denna satsning måste utvärderas. Jag kommer att återkomma i frågan inom kort.

Här kan du läsa mer om min KU-anmälan, som Carolin nämner i sin ledare.

Studiebesök hos företagare på landsbygden

I måndags hade jag förmånen att få vara med på två riktigt bra studiebesök med Pontus Lindberg och Charlotte Wachtmeister för att prata landsbygdspolitik. Först ut var Naturhälsan i Glimåkra med mångsysslaren Ann Jönsson i spetsen. Vi pratade bland annat om regelkrångel för småföretagare och den orörda naturen som konkurrensfördel. Kristianstadsbladet var med under besöket. Du kan läsa artikeln här.

Jag säger bland annat:

– Hur kontakterna fungerar med myndigheter och kommun, är en annan viktig bit, sade Maria Malmer Stenergard som tror att det vill till regelförenklingar främst för de många småföretagare som verkar i landsbygd.

– Många regelverk är framtagna för stordrift med avgifter som kan kännas enorma att bära för en småföretagare.

160126_naturhalsan

På eftermiddagen bar det av till Lyckås morötter i Fjälkinge. Med 40 anställda levererar de alla Icas morötter och har nyskördade morötter året runt! De beklagade sig över stelbenta myndigheter och höjda arbetsgivaravgifter för unga, men gav en eloge till kommunen.

Alltför många skåningar hamnar i ekonomisk kris

Skåningar hamnar alltför ofta i ekonomisk kris. Vad kan man göra åt det? Vi som intervjuas i Kristianstadsbladet i dag har lite olika utgångspunkter. Vilka åtgärder som behövs kan skilja sig åt beroende på vem vi pratar om.
Jag pratade mer generellt om vad som brukar vara orsaken till en ekonomisk kris, nämligen oförutsedda händelser som sjukdom och arbetslöshet. Som kronofogde har jag sett att vem som helst kan hamna i ekonomisk kris.
Vi behöver bättre buffert i vår ekonomi och större kunskaper i privatekonomi och familjejuridik. Dessa ämnen bör därför få större utrymme på gymnasiet och ingå i SFI. Alla måste garanteras god tillgång till budget- och skuldrådgivning, men den håller i dag mycket varierande kvalitet runt om i landet. Många skuldsätts på grund av att deras företag har gått dåligt. Vi måste bli bättre på att ge företagare en andra chans och att utöka möjligheten till skuldsanering för företagare. Detta är några av de förslag som vi moderater i Civilutskottet har presenterat.
160121_artikel_skulder

Carolin Dahlman: ”Hellre låg lön än bidrag”

Carolin Dahlman skriver om min debatt med Annelie Karlsson (S) på ledarplats:

I en debatt mellan de båda skånska riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenegard (M) och Annelie Karlsson (S) framgick det tydligt hur Socialdemokraterna hellre lever i en vision än i verkligheten. Och att detta kan ge Sverige djupa sår.

Karlsson menade:”Jag är inte beredd att säga att vi ska sänka löner. Människor som kommer till oss eller ungdomar som inte har tillräcklig kraft för att komma in på arbetsmarknaden behöver någonstans att bo, ska kunna teckna hyresavtal, kunna låna pengar till sin första bil eller vad man drömmer om. Dumpade löner innebär ökade skillnader i samhället och det är jag inte ett dugg intresserad av. Människor ska kunna leva goda liv och försörja sig. Det är så vi har ett samhälle som håller ihop” (4/1).

Det vore naturligtvis bra om man kunde svinga sitt trollspö och så blir världen lika fin som man önskar. Men hennes kommentar liknar den som Marie Antoinette sägs ha gett de brödlösa, hungrande: ”kan de inte äta bakelser i stället?”.

 

Här kan du läsa hela ledaren.

Debatt med (S) i Kristianstadsbladet om arbetsmarknad och integration

I dag skriver Kristianstadsbladet om min och Annelie Karlssons (S) debatt i Kristianstadsbladets studio.

Vi ser ett nytt utanförskap växa fram bland utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning. Vi måste bli bättre på att rusta människor för första jobbet, men vi måste också prata om hur fler jobb kan skapas. Det görs inte genom arbetsmarknadspolitiska projekt. Vi behöver prata enkla jobb och sänkta ingångslöner. Det är alltid finare att gå till jobbet, även ett enkelt sådant, än att gå på bidrag.

Sedan måste vi också bli mycket bättre på tidig svenskundervisning och på validering och komplettering av utländska utbildningar.

Här kan du se debatten.

debatt_annelie_karlsson

Debattartikel: Den feministiska regeringen drabbar kvinnors företagande

I dag skrev jag och min kollega i finansutskottet, Ulrika Heindorff, i Kristianstadsbladet. Regeringen kallar sig för världens första feministiska regering, men dess politik drabbar kvinnors företagande, och inte minst kvinnliga företagare med utländsk bakgrund.

”Precis som åtgärderna på många politikområden uteblir, uteblir också feminismen från den feministiska regeringen. De få politiska förslag som regeringen har presenterat, har med nästintill knivskarp precision drabbat kvinnor.”

Du kan läsa hela artikeln här.

artikel

Intervjuas med anledning av migrations- och integrationsuppgörelsen

I fredags träffade alla riksdagspartier utom SD och V en överenskommelse om förändringar i migrations- och integrationspolitiken. I överenskommelsen ingår bland annat:
– Tillfälligt uppehållstillstånd på tre år som huvudregel
– Ensamkommande barn och barnfamiljer tilldelas fortsatt permanent uppehållstillstånd. – Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning
– Försörjningskrav vid anhöriginvandring
– Säkra länder-listor och kortade handläggningstider för asylansökan
– Begäran om fördelning till övriga EU av migranter som sökt sig till Sverige, på samma sätt som omfördelning sker från Italien och Grekland
– Rut-avdraget utvidgas till flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och trädgårdsarbete
– YA-jobb för nyanlända och slopat krav på kollektivavtal
– Närmare 10 miljarder kronor sammantaget till kommunerna för att hantera flyktingsituationen.

Det här är bra första steg i en akut situation. Men mer måste göras. Jag tror exempelvis att regeringen måste fatta beslut om tillfälliga gränskontroller.

Om detta intervjuades jag i lördagens Kristianstadsbladet.
151024_integration