Nej till flygskatt

Ibland undrar man om regeringens alla svar inleds med skattehöjningar. Höjd bensinskatt, kemikalieskatt, kilometerskatt, finansskatt, entreprenörsskatt och nu flygskatt. Flygskatt drabbar företag och människor men göe inget föe miljön. Lösningen måste finnas på internationell nivå, inte genom flygskatter i bara Sverige. 

Jag skriver med Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson, i Kristianstadsbladet. 

Påstås jobba på låtsas

Den förra veckan slutade med en märklig debatt om en debatt. I en interpellationsdebatt med mig sade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht att oppositionsarbete är ”på låtsas”. Expressen blev förstatt rapportera om detta och sedan följde bland andra Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad efter. 

Opposition är alltså inte på låtsas. Det är en viktig beståndsdel i det demokratiska systemet. Genom att 200 gånger köra över regeringen har oppositionen visat att den spelar roll. Inte minst gäller det när vi fick igenom vår egen budget. 

Omvald som kretsordförande!

I lördags omvaldes jag som ordförande för Moderaterna i Kristianstad. Jag är jätteglad för att jag får förnyat förtroende.

Årsmötet besöktes av förste vice partiordförande Peter Danielsson, som höll ett mycket uppskattat anförande. Vi tog ställning till en rad politiska förslag, bland annat om skol- och bostadspolitik. Vi beslutade att vi ska verka för färre ledamöter i fullmäktige och nämnder samt en grundlagsstadgad begränsning av inkomstskatten på 50 %. Om skatteförslaget uttalar jag mig i tidningen:

Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete, för alla. Varje arbetad timme ska löna sig. När staten tar mer än man får behålla är gränsen sedan länge passerad. Höga marginalskatter minskar Sveriges möjligheter att konkurrera på en allt tuffare internationell marknad.

Läs mer i Kristianstadsbladet.

Kristianstadsbladet om min interpellationsdebatt med Ardalan Shekarabi

Den senaste tiden har jag mest debatterat upphandlingsfrågor med Ardalan Shekarabi. Som ni vet är det ett helt nytt regelverk på gång, men regeringen vill därtill lägga krav enligt kollektivavtal.

I fredags var det dock dags för en annan debatt med civilministern. Den handlade om de 10 miljarder i extra stöd som kommunerna fick i slutet av förra året med anledning av ökade kostnader för flyktingmottagande. Vi var överens mellan Allianspartierna och regeringspartierna om detta stöd. Däremot anser jag att regeringen måste följa upp stödet och se så att det används på rätt sätt. Därutöver är diskussionen om fördelningen av pengarna angelägen. Är det verkligen de kommuner som fått de långsiktiga utmaningarna med integrationen som har fått mest pengar? Jag undrade också varför den preliminära fördelningen skilde sig från den slutliga fördelningen.

Jag är glad att ministern håller med om att regeringen måste utvärdera satsningen. Det är viktigt inte minst inför framtiden. Att beräkningarna skilde sig åt berodde på tidsbrist.

Kristianstadsbladet skriver i dag om debatten.
160308_kommunmiljarderna_kb