Artikel om fördelningen av kommunmiljarderna

Många har reagerat över regeringens redogörelse för den preliminära fördelningen av kommunmiljarderna. Jag förutsätter att regeringen har räknat rätt och att fördelningen följer de principer som man kommit överens om i och med migrationsuppgörelsen. Men ur demokratiskt perspektiv är det viktigt att medborgarna kan ta del av underlaget för beslutet om fördelning. Det har vi ännu inte kunnat göra. Detta ifrågasätter jag i en interpellation till finansministern. Detta kan nu läsa om i Kristianstadsbladet.

kommunmiljarder

.