Interpellation om bensinskatten

I dag lämnade jag in en interpellation till finansministern med anledning av dn kommande höjning av bensinskatten. Den är förödande för oss som bor utanför storstäderna och som inte klarar oss utan bil. Dessutom innebär den ett ordentlgt löftesbrott från finansministern.

Jag ser fram emot debatten! Här kan du läsa interpellationen.

Interpellation om gårdsförsäljning

Folkhälsoministern säger att han nu stängt dörren till gårdsförsäljning. Han hänvisar till folkhälsan, trots att han saknar grund för det. I en interpellationsdebatt den 23 januari ska han få ge mig svar på varför han egentligen stänger dörren. Det här är näringspolitik och inte alkoholpolitik. Gårdsförsäljningen bidrar till jobb och en levande landsbygd. Här kan du läsa den interpellation som jag ställt till Gabriel Wikström.