Debatt med justitieministern

debatt_morganI dag debatterade jag arbetet med den grova organiserade brottsligheten med justitieminister Morgan Johansson. En utredning föreslår stora ändringar på civilrättens område (övergång från traditionsprincip till avtalsprincip), som skulle göra det mycket svårare för kronofogden att komma åt kriminellas egendom.

Jag tog det här exemplet:

Tänk er att en grovt kriminell person med stora skulder stoppas medan han eller hon färdas på en exklusiv motorcykel. Några veckor tidigare överlät den kriminelle motorcykeln till sin bror och kan visa upp ett avtal om detta för kronofogden. Med dagens princip om att tradition ska ske, håller inte det utan man kan ganska enkelt utmäta motorcykeln. Med avtalsprincipen blir det svårare.