Debattartikel i Kristianstadsbladet om vikten av att vi bejakar fristående aktörer

image

Med större valmöjligheter inom skola och förskola kan vi möta fler barns och familjers behov. Om vi inte bejakar fristående alternativ riskerar vi en situation som den i socialdemokratiska Malmö där man inte ens kan tillhandahålla den lagstadgade kommunala servicen.