Malmö och barnomsorgen

Jag noterar med förfäran att 981 familjer i dagarna fått besked av Malmö kommun att de sannolikt inte kommer att få förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna.

I denna socialdemokratiska flaggskeppskommun har man länge motarbetat fristående aktörer så till den milda grad att man nu inte kan tillhandahålla lagstadgad service till sina invånare. Stackars malmöföräldrar som nu får vända och vrida på såväl föräldradagar som slantar!

Socialdemokraterna som tycker att vi ska utöka den allmänna förskolan och som till och med i en del sammanhang förespråkar en obligatorisk förskola kan nu alltså i vissa fall inte alls ens tillhandahålla en förskoleplats i rätt tid.

Det är inte driftsformen som är avgörande utan familjernas behov. Varje barn är unikt och ska så behandlas.

Feltänk om förskolan

 

Barnomsorg

Socialdemokraterna föreslår nu att man, till en kostnad på mellan en halv och en miljard kronor, ska införa allmän förskola från två års ålder. På sikt vill (s) att förskolan ska bli helt avgiftsfri.

Göran Perssons maxtaxereform har på ett effektivt sätt strypt tillförsel av medel till förskolan. Föräldrar, även sådana med relativt höga inkomster, betalar maximalt 1 260 kr för att få ha sina barn i förskola oavsett var de bor. Avgiften har varit densamma sedan år 2004. Eftersom den inte ens har indexreglerats, har den i realiteten därmed sänkts och en familj lägger i dag betydligt mindre andel av sin disponibla inkomst på barnomsorgen än för tio år sedan. Under samma tidsperiod har kostnaderna i förskolan ökat med hisnande 77 procent. Få vet att ett barn i förskolan kostar cirka 10 000 kronor i månaden. För barn mellan tre och fem år är 525 timmar om året (15 timmar per vecka under terminerna) helt avgiftsfria. Det är detta som utgör den allmänna förskolan. Och den vill nu (s) utöka till att omfatta även tvååringarna. Och inte nog med det, de vill att de femton timmarna per vecka ska bli fler.Föräldrar som arbetar kämpar ständigt för att kunna ha barnen så kort tid som möjligt på förskolan. Det pusslas och planeras för att dagarna inte ska bli för långa. Därför tycker jag att det är märkligt att föräldrarna, när de väl är lediga, ska ha barnen långa dagar på förskolan. Jag är själv föräldraledig med mitt andra barn och min äldsta tillbringar 15 timmar per vecka på förskolan. Visst hade det ibland varit praktiskt att kunna lämna henne längre och visst hade hon gärna stannat kvar lite längre om dagarna (man vill ju inte missa fikan!), men det är svårt att motivera att andra ska betala för att jag ska ha henne längre tid på förskolan när jag själv är hemma.

När jag och min man jobbar betalar vi 840 kr per månad för vår dotter som har rätt till allmän förskola. För det får hon frukost, lunch, fika, pedagogisk verksamhet, vuxna och barn som bryr sig om henne, tillgång till leksaker, ritmaterial, mycket bus, lek och bussutflykter till skogen. Jag skäms nästan över hur lite vi betalar.

Det är jag och alla andra, även de som inte har barn och de som har det knapert, som
genom skattsedeln betalar skillnaden mellan min maxtaxa och den verkliga kostnaden.

Alla barn ska ha möjlighet att gå i förskolan. Men för att verksamheten ska få den kvalitet som vi tycker att våra barn förtjänar behövs också resurser. Med en högre avgift för dem som har förmågan, kan större resurser tillföras. Barn kostar pengar och det måste de få lov att göra.