Debatt med finansministern

I dag var det debatt med finansministern om en viktig försiktighetsprincip. Om man genomför åtgärder som man tror på sikt kommer att leda till ökade skatteinkomster, så bör man inte räkna med dessa dynamiska effekter. Det är försiktigt och klokt. Men när man genomför förändringar som riskerar leda till minskade inkomster, då borde försiktighetsprincipen innebära att man räknar med de minskade inkomsterna. Så tycker Finanspolitiska Rådet, som kritiserar regeringen för att inte redovisa effekterna av höjda skatter. Regeringen räknar felaktigt med skatteinkomster som de aldrig kommer att få, eftersom höjda skatter inte automatiskt leder till ökade inkomster utan snarare till mindre inkomster, eftersom folk tenderar att arbeta mindre. 
Finansministern var tydlig med att hon, trots kritiken, inte kommer att ändra sina beräkningsmetoder. Det riskerar leda till hål i budgeten. Notan går till hushållen. Det är helt fel väg att gå. 

Debattartikel i Norra Skåne

debattt_nsk_hans_anette I dag skriver jag och kollegorna Hans Wallmark och Anette Åkesson i Norra Skåne om att finansministern har tappat greppet om statens finanser:

”Finansministern meddelade nyligen att hon längtar efter att genomföra ofinansierade reformer och klargjorde att principen om krona-för-krona överges samt att regeringen kommer att låna till nya utgifter.

När läget är allvarligt måste man i stället klara av att prioritera.”