Fyra skriftliga frågor

Jag har den senaste veckan ställt fyra skriftliga frågor till regeringen:

  • Ålarvet på Ålakusten (landsbygdsminister Sven-Erik Bucht)
  • Feminismen i finansiella stabilitetsrådet (finansmarknadsminister Per Bolund)
  • Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen (justitieminister Morgan Johansson)
  • Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag (folkhälsominister Gabriel Wikström)

Här kan du läsa frågorna.