Debatt med finansministern om höjd skatt på bensin och diesel

I dag debatterade jag regeringens förslag om höjda skatter på benskn och diesel med finansministern. De inte bara höjer en gång utan från 2017 tillkommer en indexhöjning utifrån BNP.  På 10 år stiger skatten med närmare 50 procent (!) enligt Skattebetalarnas förening.

Det slår stenhårt mot hushåll och mot företag. Jord- och skogsbruk kompenseras för höjningen, men vad händer med åkeribranschen, taxibranschen och bussbranschen? Och hur ska vi klara skattebördan när råoljepriset går upp? Svaren uteblev.

image

Interpellation om bensinskatten

I dag lämnade jag in en interpellation till finansministern med anledning av dn kommande höjning av bensinskatten. Den är förödande för oss som bor utanför storstäderna och som inte klarar oss utan bil. Dessutom innebär den ett ordentlgt löftesbrott från finansministern.

Jag ser fram emot debatten! Här kan du läsa interpellationen.