Rädd och bedrövad

I dag behandlade Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad en ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg (dagmammor för den som inte hängt med i alla ändringar). Ansökan bifölls men såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna yrkade avslag och reserverade sig sedan mot beslutet. Varför? Jo, för att den välutbildade kvinna som ansökte var av utländsk härkomst och erbjöd hemspråksundervisning för barnen. S skriver i sin reservation att ”vår uppfattning är att pedagogisk omsorg som vänder sig till den beskrivna målgruppen kan komma att medverka till att barn i förskoleålder inte möter det svenska språket förrän de börjar skolan”.

Jag är rädd och bedrövad. Det här handlar om en ansökan från en ambitiös och välutbildad person som vill skapa fem nya jobb och bidra till den pedagogiska utvecklingen i kommunen. Och förverkliga sina drömmar. Dem vill S krossa för att de i sina vilda spekulationer tror att verksamheten ”kan komma att”. Sådana spekulationer tar dem långt bort från alla objektivitetsprinciper och in på djupa vatten. Är det där de fiskar?

image