Stärkt konsumentskydd

Igår röstade riksdagen igenom ett förslag om stärkt konsumentskydd vid avtalsförlängningar som presenterades av alliansregeringen.

Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. När avtalet löpt ut kan det innebära att avtalet automatiskt förlängs. Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförläning krävas att företaget skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.