Debattartikel i Aftonbladet om turordningsreglerna i LAS och behovet av fler enkla jobb

I dag skriver jag, tillsammans med skånska moderata kollegor i Aftonbladet om att Sverige behöver fler enkla jobb. Att gå till jobbet är varje dag bättre än att gå på bidrag. Vi måste också våga rucka på turordningsreglerna i LAS. Det är nämligen inte rättvist att antal år på en arbetsplats ska gå före kompetens.

Kronofogdar mest hotade

Jag läser i Aftonbladet att enligt Jusek  är det nästan dubbelt så många hot mot kronofogdar som mot åklagare, som ändå är en yrkesgrupp som ofta hotas.

Med hot följer risk för otillåten påverkan och därmed hotas demokratin. Straffen men i viss mån även rekvisiten för våld och hot mot tjänsteman måste ses över. Många kommer undan med förtäckta hot. På grund av rädsla är det allt för få brott som anmäls.