Politisk vilja

Min grundsyn
Jag anser att det är människan själv som är bäst på att bestämma över sitt liv. Det allmännas uppgift är att se till att människan känner sig trygg och att hon får möjlighet att skapa det liv som hon vill leva utifrån sina förutsättningar.

Jag har en djup övertygelse om att de som har fått förtroendet att förvalta andras pengar i form av skatt har ett tydligt ansvar för att göra prioriteringar. Det kan vara tufft, men det krävs. Exempelvis bör man satsa på minskade vårdköer framför att subventionera kultur.

Mina löften
Om det är någonting som politiker sägs vara bra på, så är det löften. Politiska löften är inte alltid så lätta, eftersom svensk politik ofta handlar om att kompromissa. Mina löften handlar därför om sådant som jag vet att jag kommer att kunna leva upp till; sådant som ligger hos mig själv. Jag lovar att…

  1. vara skåning i riksdagen. Jag arbetar för att sätta Skåne, och då främst Norra och Östra Skåne, på den ofta stockholmscentrerade kartan. 
  2. behålla kontakten med världen utanför politiken. Politik handlar om att representera människor vid beslutsfattande. Alltför många politiker skapar sig ett ”politikeryrke” som de stannar i resten av livet. För att jag ska kunna representera någon, måste jag behålla kontakten med dem och det som jag representerar. Jag vill ta en politisk roll under en period av mitt liv för att sedan gå tillbaka till min yrkesroll. Den som har någonting att falla tillbaka på, vågar också vara modigare i sina politiska beslut.
  3. kontinuerligt göra studiebesök i och utanför min valkrets för att få verklighetsförankrat underlag för mitt arbete och för mina ställningstaganden.

Rättsfrågor och företagarfrågor
Här ger jag några exempel på frågor som jag på olika sätt försöker driva i riksdagen. Eftersom jag är jurist rör många av dem rättsväsendet. Men jag vill också driva frågor som rör förenklingar och förbättringar för företagare. Det är i företagen som jobben skapas och det är där den framtida tillväxten ska ske.

Här kan du läsa om de motioner, interpellationer och skriftliga frågor som jag har väckt i riksdagen.

  • Enklare regelsystem. Skattesystemet, socialförsäkringssystemet, föräldraförsäkringssystemet… Listan kan göras lång på system som är så svåra att inte ens ansvariga tjänstemän alltid behärskar dem. För såväl enskilda som företagare är det viktigt med transparens i systemen. Detta hänger nära samman med nästa punkt:
  • Snabba och begripliga myndighetsbeslut. Mycket har blivit bättre men det finns också en hel del kvar att göra. Det ska gå snabbt att få bygglov, det ska gå snabbt att få besked om föräldrapenning och det ska gå snabbt att få ett överklagande prövat. Myndigheter ska underlätta för oss och inte utgöra hinder på vägen för det som vi vill uppnå.
  • Hälften kvar. Det är en gammal slogan som borde gälla. Skattesystemet bör innehålla en spärr som innebär att var och en alltid ska få behålla minst hälften av en löneökning.
  • Tuffare och smartare straff. Påföljdssystemet måste för det första förenklas så att vanligt folk får lättare att förstå varför brottslingar får ett visst straff. Mängdrabatten ska minska och det ska bli tuffare tag för återgångsförbrytare. Unga brottslingar måste mötas av en snabb och tydlig reaktion från samhället, exempelvis genom kortare frihetsberövanden under helgerna.
  • Polisen ska få tydliga kvalitetsmål och inte bara kvantitetsmål. Brottsoffer måste kunna få snabb och god hjälp, oavsett vilket brott de har utsatts för. Det ska alltså inte göras särskilda insatser inom vissa brottskategorier på bekostnad av andra så att det rådande modet avgör vem som får bäst hjälp.
  • Tillåt gårdsförsäljning av alkohol. I Skåne har vi numera många duktiga vinproducenter och även spännande mikrobryggerier. För att de ska kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet och bidra till ökad turism, är det en förutsättning att de själva får sälja sina produkter.
Print Friendly

En reaktion på “Politisk vilja

  1. Pingback: Helgavskiljning är en bra idé, men den ska inte vara i hemmet | Maria Malmer Stenergard

Kommentarer inaktiverade.