Skriftlig fråga om slöseri med tandvårdspersonal

Jobbet vilar aldrig. Särskilt inte när man blir upprörd. Är det något jag har svårt för så är det när man väljer att tolka regelverk snävt och ofördelaktigt för enskilda, trots att ingen tjänar på det och trots att det inte finns något som säger att man bör göra det. 
Nu har vi en mängd färdigutbildad tandvårdspersonal som utbildat sig utomlands (t ex i Köpenhamn) och fått jobb i Sverige. Det får de i sex månader, men inte i de nio månader som krävs för att få fullvärdig legitimation. Varför inte ge dem tre månader till – när deras arbetsgivare inte vill något hellre!? Sverige behöver alla duktiga kämpar inom välfärden. 
Jag lämnade i dag in en skriftlig fråga till Gabriel Wikström. Den ska besvaras inom två veckor. Dessvärre meddelade han med vändande post att svaret kommer först den 10 augusti. Jag hoppas att han ändå agerar under tiden fram till dess. 

Artikel på upphandling24.se

Upphandling24 skriver i dag om min senaste skriftliga fråga till civilministern. Jag är mycket förvånad att regeringen väljer att lägga fram ett förslag som så tydligt missgynnar svenska företag. I min fråga skriver jag så här:

Nyligen presenterade regeringen ett utkast till lagrådsremiss benämnd Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. I sina överväganden skriver regeringen (s. 69) bland annat följande:

”Sammantaget anser regeringen att det finns sakliga skäl för en reglering som medger att utstationerande arbetsgivare i praktiken behandlas förmånligare i en upphandling än övriga leverantörer.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Hur bedömer statsrådet och regeringen att förslaget om missgynnande av inhemska företag vid offentlig upphandling kommer att påverka svenska företags möjligheter att stå sig i den internationella konkurrensen?

Här kan du läsa artikeln i upphandling24.

Skriftliga frågor

Jag har i dagarna lämnat in två skriftliga frågor till regeringen. Den ena är ställd till finansminister Magdalena Andersson och den rör uppföljningen av försämringarna i ROT-avdraget:

Hur kommer finansministern att följa upp effekterna av sänkningen av ROT-avdraget på byggbranschen, och vilken beredskap har regeringen för att sätta in relevanta åtgärder om det visar sig att svartjobben åter kommer att öka?

Här kan du läsa hela frågan.

Den andra är ställd till Per Bolund med anledning av det kraftigt ökande antalet investeringsbedrägerier:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet investeringsbedrägerier?

Här kan du läsa hela frågan.

 

 

Fyra skriftliga frågor

Jag har den senaste veckan ställt fyra skriftliga frågor till regeringen:

  • Ålarvet på Ålakusten (landsbygdsminister Sven-Erik Bucht)
  • Feminismen i finansiella stabilitetsrådet (finansmarknadsminister Per Bolund)
  • Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen (justitieminister Morgan Johansson)
  • Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag (folkhälsominister Gabriel Wikström)

Här kan du läsa frågorna.