Artikel i Norra Skåne

Tidningen Norra Skåne uppmärksammar i dag mitt och Niklas Wykmans besök med Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, i fredags. Vi besökte Coop som har många unga anställda och som oroas av hotet om att det ska bli dyrare att anställa. På eftermiddagen pratade vi om utmaningar och möjligheter på flyktingmottagningen i Breanäs.

IMG_0021.PNG

Budgetdebatt

Det är en spännande tid i riksdagen. Vi gick till val på en alliansbudget för fortsatt tillväxt och fler jobb. Den budgeten tror vi på och den kommer vi att rösta för. Något annat vore att svika det som vi har lovat väljarna. Jag har svårt att se att det är kontroversiellt. Jag har också svårt att förstå de vänsterröster som menar att Alliansen ska ta ansvar för att regeringen ska få igenom sin budget. Vi tar ansvar för våra egna förslag. Det är så det brukar fungera.

Nu har Anna Kinberg Batra, helt i linje med vad vi har lovat väljarna, i budgetdebatten yrkat bifall till Alliansens budget. Fortsättning följer.

IMG_0019.JPG

Ännu en debatt med finansministern

Regeringen skriver i budgeten att sänkta löner är en konsekvens av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. I sitt interpellationssvar till mig angav dock finansministern att detta inte stämmer. Vad är det mer i regeringens konsekvensanalys som inte stämmer? Det fick jag inte svar på i dagens interpellationsdebatt.

IMG_0216.JPG

IMG_0222.JPG

Frågestund i Riksdagen

På riksdagens frågestund har jag precis frågat finansministern varför hon uttalat att det bör bli lättare för unga att låna mer pengar till bostäder och därmed riskera en överskuldsättning. Samtidigt har S, V, och Mp i olika konstellationer motsatt sig Alliansens förenklingsförslag som på allvar skulle få igång byggandet av nya bostäder. Det är de viktigaste åtgärderna för att unga ska komma in på bostadsmarknaden.

IMG_0172.JPG

Debatt med finansministern

Om någon för ett par månader sedan sagt till mig att den första debatten jag skulle delta i i riksdagen skulle vara mot finansministern och handla om nationalekonomiska effekter, så hade jag nog bara skrattat och skakat på huvudet. Men nu blev det så.

Jag hade ställt en interpellation till Magdalena Andersson, där jag ifrågasatte den långsiktiga effekten av höjningen av marginalskatterna. Forskning visar att en höjning leder till minskat arbetskraftsutbud, vilket snabbt får genomslag i de offentliga finanserna. Detta har också en rad tunga remissinstanser uttryckt oro för.

Här kan du se debatten. Interpellationssvaret sambehandlades med en interpellation av Mats Persson.

IMG_0010.JPG

Tidningen Naturvetare

Tidningen Naturvetare uppmärksammar att jag är en av få i riksdagen som har en naturvetenskaplig utbildning. Moderaterna är klart överrepresenterade i den lilla skaran. Innan jag sadlade om till jurist läste jag systemvetenskap i Lund, där utbildningen förvisso ligger under ekonomihögskolan. Jag jobbade sedan som systemvetare på Tetra Paks bolag för forskning och utbildning.

image

Vilken vecka!

Det har varit en otroligt intensiv vecka. Som ni säkert inte har missat, så hade vi en lång omröstning i tre omgångar när det gällde val av andre vice talman. I dag blir det Stefan Löfvens regeringsförklaring och efter det går Alliansen i skarp och hård opposition. Min hemmahamn ser ut att bli finansutskottet och det är jag otroligt glad för.

image

Det har varit många praktiska bestyr för mig och jag har försökt att lära mig att hitta. En gång förvirrade jag mig in i talmanskorridoren och blev hjälpt av Tobias Billström, 1e vice talman. En annan gång råkade jag crasha ett sammanträde som jag definitivt inte var inbjuden till. Alla är dock väldigt vänliga så för det mesta går det bra!

image

Utsikten från mitt arbetsrum.

Den almmänna motionstiden har dragit igång. Hör av dig om du har idéer på motioner!