Sista dagen

I dag är sista dagen på mitt första riksdagsår. Vilket år! Nya rutiner, veckopendling, budgetkaos, nya kunskaper, nya vänner och massor av debatter. Det har varit en stor omställning men fantastkskt roligt.

I morgon kickar ett nytt riksdagsår igång och det känns skönt att se fram emot ett arbetsår där inte precis allt är nytt och där jag inte måste göra alla nybörjarmissar.

I och med öppnandet påbörjas den allmänna motionsperioden, då vi kan lämna förslag om precis vad som helst. Har du en motionsidé? Tveka inte att höra av dig!

image

Interpellation om bensinskatten

I dag lämnade jag in en interpellation till finansministern med anledning av dn kommande höjning av bensinskatten. Den är förödande för oss som bor utanför storstäderna och som inte klarar oss utan bil. Dessutom innebär den ett ordentlgt löftesbrott från finansministern.

Jag ser fram emot debatten! Här kan du läsa interpellationen.

Interpellationsdebatt om otillåtna bosättningar

I fredags hade jag min debatt om otillåtna bosättningar med justitieminister Morgan Johansson. Debatt och debatt, det var snarare ett samtal. Vi var överens om att reglerna är krångliga och resurskrävande. Jag föreslog att polisen ska få utökade befogenheter och skyldigheter att flytta på människor som olovligen bosatt sig på annans mark. På så vis kan resurser sparas för den enskilda, samtidigt som samhället kan lägga sina resurser på arbetet med att bekämpa utanförskap och fattigdom, vilka ofta är de bakomliggande orsakerna till denna typ av bosättningar.

Kristianstadsbladet uppmärksammade min interpellation och skrev sedan om debatten.

Här kan du se debatten i efterhand.

artikel_ip-debatt_handrackning

Fråga till ministern om konsumentskydd

Jag frågar finansmarknadsministern vad som händer med den aviserade propositionen Förstärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling. Plötsligt försvann den bara från planeringen. Det här är viktiga reformer för stärkt konsumentskydd som initierades av den förra regeringen. Tempot är allt annat än högt hos regeringen.

Läs frågan här.

IMG_0109.PNG

Artikel i Kristianstadsbladet, regelförenklingar och konsumentfrågor

I morse deltog jag i ett spännande och angeläget seminarium arrangerat av Näringslivets regelnämnd, NNR, om behovet av minskat regelkrångel. En av talarna var Helena Johnsson, ordförande för LRF. Hon tog specifikt upp den tuffa situationen för Sveriges mjölkbönder som med nuvarande turbulens på världsmarknaden lider extra mycket av tuff beskattning och regelbörda.

nnr

 

 

 

 

 

 

Just denna fråga skiver jag om i dagens Kristianstadsbladet tillsammans med kollegan Åsa Coenraads och europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt.

Under eftermiddagen träffade jag en medarbetare vid Finansinspektionens konsumentavdelning. Vi diskuterade aktuella konsumentfrågor på finansmarknaden och vilka problem man skulle behöva komma tillrätta med. Däremellan hade jag möte med moderatkollegorna i finansutskottet. Och än är dagen inte slut! Snart votering och sedan kurs för att ta jägarexamen.

 

Offentlig upphandling, decemberöverenskommelsen och mer

God morgon!

Det är tisdag morgon och en ny riksdagsvecka börjar. Jag har varit lite dålig på att uppdatera här. Jag lovar att försöka bättra mig.

Förra veckan arbetade jag med min interpellationsdebatt under måndagen för att på måndag eftermiddag få besked att ministern hade fått förhinder. Nu är debatten om gårdsförsäljning dessvärre uppskjuten till mars. Måndagskvällen ägnade jag åt styrelsemöte med C4 Moderaterna.

I förra veckan inledde vi behandlingen av motioner om offentlig upphandling, som jag har ansvar för i den moderata gruppen i finansutskottet. Det är i år 32 motionsyrkanden rörande offentlig upphandling som vi har att ta ställning till. Som genomgående tema finns en frustration över att framför allt kommuner och landsting inte utnyttjar de möjligheter som finns i Lagen om offentlig upphandling att ställa krav på bland annat kvalitet och miljö. Frågan hur man ska arbeta för att sprida kompetensen är central.

En annan synpunkt som flera aktörer har, är att det offentliga ibland går in via kommunala bolag och lägger mycket låga bud i en upphandlingsprocess. Det blir då svårt för aktörer som inte stöttas av skattepengar att konkurrera på vettiga villkor. Man borde kanske utreda om det i sådana fall kan röra sig om otillåtet statsstöd.

Finansutskottet fick också besök av finansministern som redogjorde för hennes syn på den ekonomiska utvecklingen. Under förra veckan hade den moderata riksdagsgruppen också ett riksdagsinternat. Större delen av tiden gick åt till att diskutera partiets politikutveckling och hur vi i riksdagsgruppen kan bidra till den.

Igår arbetade jag hemifrån. Jag fick ett samtal med synpunkter på decemberöverenskommelsen. De flesta som kritiserar den anser att Alliansen bör samarbeta med Sverigedemokraterna. Det kommer vi inte att göra och det har vi varit tydliga med. Jag tycker att Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på ett klokt sätt har sammanfattat frågan om varför man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Andreas Norlén, konstitutionsutskottets ordförande, har också skrivit klokt i frågan om decemberöverenskommelsen.

I Stockholm väntar nu återigen sammanträde med Finansutskottet, gruppmöte, seminarium om regelförenklingar, möte med VD för Ystad Hamn, möte med finansinspektionen för att prata om konsumentfrågor, gruppmöte, kommittémöte, votering och mycket mer.

 

riksdagen

70 dagar

I dag är det 70 dagar sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister. Mycket har hänt sedan dess men politiskt har skrämmande lite hänt. Det beror på att statsministern inte var förberedd på sin uppgift. Nu är det frågestund med honom och moderaternas blivande partiledare Anna Kinberg Batra är först ut.

IMG_0297.JPG