Budgeten är ett hårt slag mot Kristianstad

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget och den politiska inriktningen för innevarande mandatperiod. Här kommer några kommentarer från mig utifrån ett kristianstadsperspektiv.

budget

–          I Kristianstad finns fler än tjugo fristående aktörer inom förskola, skola och gymnasieskola. Förutsättningarna för deras verksamhet hotas nu ordentligt och budgeten skapar osäkerhet för deras framtid. Framför allt riskerar vi en likriktning där man stryper möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola. Samma problematik finns för våra fristående aktörer inom omsorgen. Regeringen backar in i framtiden genom att förbjuda och reglera i stället för att fokusera på en effektiv kvalitetskontroll. Sådan behövs – både för fristående och kommunal verksamhet.

–          Man annonserar att man ”omedelbart ska påbörja ett skyndsamt arbete med att införa en avståndsbaserad vägslitageavgift (…) med ambitionen att detta ska genomföras under mandatperioden”. Det här är förslag från människor som sällan kliver ut ur storstadsbubblan. För att hela landet, och inte bara storstadsområdena, ska kunna växa, är vägtransporter en nödvändighet. Nu vill man straffa en hel näringsgren, åkeribranschen, genom en tillväxthämmande skatt. Det är helt orealistiskt att tro att transporterna i nordöstra Skåne helt ska kunna flyttas över till järnväg.

–          Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, inte minst i Kristianstad. I valrörelsen träffade jag många företagare i Kristianstad som var rädda för höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Med den minskade kostnaderna för att anställa unga fick de lite avlastning – samtidigt som de kunde ge en ung person ett första jobb. De jobben riskeras nu och därmed våra ungas inträde på arbetsmarknaden.

–          S- och Mp-väljare har all anledning att vara besvikna över många svikna vallöften. Många av de åtgärder som utlovades i valrörelsen, till exempel höjt barnbidrag, har man plockat ut ur budgeten. Man skyller på tomma lador, men faktum är att det handlar om ändrade prioriteringar. Den svenska ekonomiska ladan tillhör de absolut mest robusta i Europa. Det är fel att skylla misslyckade förhandlingar och ändrade prioriteringar på den svenska ekonomin.

–          Man säger sig vilja satsa mer på åtgärder som gynnar jämställdheten. En av åtgärderna är att höja den statliga inkomstskatten, eftersom fler män betalar sådan. Men vilka signaler sänder det till de kvinnor som vill göra karriär – att det inte ska löna sig? Incitament spelar roll – både för män och kvinnor. Regeringen väljer också att minska rut-avdraget vilket till allra största del drabbar kvinnliga egenföretagare.  Rot däremot, som främst finns inom mer manliga branscher, vill man inte röra. Det vill jag inte kalla för en ekonomisk jämställdhetpolitik.

Regering som blir dyr i drift – Debatt – Kristianstadsbladet – Nyheter dygnet runt

Lider i dag med alla de små entreprenörer som i sina 60-timmarsveckor brinner för att leverera kvalitet och möjligheter för människor och familjer inom välfärden. Än finns inga konkreta förslag eller tydliga besked, men den osäkerhet som nu skapas inför dessa människors framtid är tillräcklig. Långsiktiga överenskommelser är till för att förhindra politiska vindflöjlar som svänger i fyraårsintervaller.

I dag skriver jag i Kristianstadsbladet med anledning av regeringsförklaringen.

Jul!

Lugnet har nu lagt sig efter en intensiv men mysig julafton.

Jag passar på att ta lite ledigt från politiken innan förberedelserna inför supervalåret 2014 återigen drar igång.

En fortsatt riktigt fin jul önskar jag er alla!

Statsministern talade om prioriteringar

Det har väl knappast undgått någon att Almedalsveckan precis har gått av stapeln. I sitt framträdande sade statsminister Reinfeldt att politik handlar om att välja; vi kan inte göra allt. Precis det tycker jag är så viktigt att betona. Politiker har aldrig obegränsat med resurser till sitt förfogande och därför måste man hela tiden prioritera.

Många svenska kommuner ser sig nu tvungna att höja kommunalskatten. Min egen kommun, Kristianstad, kommer att höja skatten med hela 60 öre nästa år. Man gör det för att slippa skära ner inom skola och omsorg. Skola och omsorg tillhör just de områden som kommunerna måste kunna garantera hög kvalitet inom. Ett annat är att ta hand om de kommuninvånare som befinner sig i en utsatt situation.

Förra veckan rapporterade min egen arbetsgivare, Kronofogdemyndigheten, om att vid hälften av de avhysningar (vräkningar) där barn är inblandade, närvarar inte personal från kommunernas socialtjänst, trots uppmaning från myndigheten. Bland andra Sveriges Radio har rapporterat om detta. Detta tycker jag är oerhört allvarligt. Varje barn i en utsatt situation måste komma före badhus och arenor när kommunerna upprättar sina prioriteringslistor.

I min egen kommun, där man alltså höjer skatten med 60 öre, satsar man, förutom på barn och omsorg, på att bygga ett orangeri i Tivoliparken. För sex miljoner kronor. Det motsvarar drygt sju procent av skattehöjningen som förväntas dra in 84 miljoner kronor… Jag är inte säker på att det är till sådana investeringar som kommuninvånarna vill att skattehöjningen ska gå.

Det är mycket på gång i Åhus!

Det händer mycket i Åhus! Igår arrangerade Åhusmoderaterna ett trevligt informationsmöte för oss åhusbor.

För att fortsätta attrahera boende till Åhus måste orten ha ett rikt utbud av aktiviteter året runt och inte bara på sommaren. Platsorganisation Åhus berättade om sitt arbete med att stötta arrangemang och informera om vad som händer i Åhus.

Om befolkningen i Åhus fortsätter att växa, måste skolorganisationen också vara rustad för att ta emot fler elever. Fredrik Axelsson, skolkommunalråd, redogjorde för barn- och utbildningsnämndens planer. En tanke är att man skulle kunna bygga en helt ny skola på parkeringen mittemot gamla Folkets park (”Parken”).

Skeppsbron

Byggnadsnämndens ordförande, tillika Åhusmoderaternas ordförande, Peter Johansson, berättade om hur nya Skeppsbron i Åhus kan komma att gestaltas. Jag tycker att planerna är otroligt fina. De som besökte mötet igår var också mycket positiva. En av tankarna bakom planen är att lyfta fram den medeltida borgen i Åhus. Detta görs exempelvis genom en lekplats med historiskt tema intill borgen. Planerna för Skeppsbron hittar du här.

Telefonintervju med rekryteringskommittén till Riksdagen

I dag blev jag uppringd av Carina Zachau som sitter i rekryteringskommittén till Riksdagen. Vi hade ett trevlig samtal där jag fick berätta vem jag är och vilka ambitioner jag har med min kandidatur. Rekryteringskommittén har ett viktigt och inte helt lätt arbete i att ta fram namn som kan representera hela vår stora valkrets, Norra och Östra Skåne.

Utvärderingsdagar med barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har varje år två utvärderingsdagar på våren och en på hösten. Igår var det dags igen. Vi gick igenom och diskuterade det ekonomiska resultatet, studieresultat, frisk- och sjuktal bland personalen och mycket mer. Det är oerhört värdefullt att få tid att diskutera de de här frågorna.

Utvärderingsdag

Jag hade med mig min lille son som jag fortfarande ammar, och därför var jag bara med under en dag. Det är ett pussel att ha politiska uppdrag när man har små barn!

Med på utvärderingsdagarna var Anders Tell (s) som är andre vice ordförande i nämnden. Han svarade i förra veckan på min debattartikel om förskolan i Kristianstadsbladet. Hans svar visar på en tydlig ideologisk skiljelinje mellan mig och honom. Sådana debatter tycker jag är bra. Medan jag tycker att de som nyttjar förskolan (efter förmåga) ska betala en avgift för den, tycker han att den ska vara avgiftsfri. De som betalar för en tjänst tenderar enligt min mening att bli mer engagerade och att ställa krav, vilket gynnar verksamheten. Anders har inga problem med att höja skatten för att finansiera en avgiftsfri förskola, men det har jag. Jag tycker även att det är rimligt att begränsa tiden i förskolan, den allmänna förskolan, för de barn som faktiskt inte har något tillsynsbehov, medan Anders menar att det är pedagogiskt motiverat att ha barnen, redan från två års ålder, långa dagar på förskolan. Jag har skickat in en replik till tidningen, så fortsättning följer förhoppningsvis.