Redovisning för riksdagsåret 2015/16

Snart går vi in i ett nytt riksdagsår och det är då dags att summera året 2015/16. För egen del har det varit mycket händelserikt. I maj fick jag en helt ny roll i och med att jag fick förtroendet att bli skattepolitisk talesperson och gruppledare i skatteutskottet för Moderaterna.

I min redovisning försöker jag ge en samlad bild av vad jag har gjort under året och vilka frågor jag på olika sätt har drivit. Hör gärna av dig om du vill veta mer!debatt_ardalan

Debattartikel i Sydsvenskan/HD

I dag skriver jag och Anna Jähnke i Sydsvenskan/HD om hur regeringens försämringar för företagande slår hårt mot kvinnor och utrikesfödda.

”Arbetslinjen och jämställdhetslinjen går hand i hand. Med en politik som skapar bättre förutsättningar för företagen och för familjer att få ihop livspusslet kan fler jobb växa fram på en modernare arbetsmarknad.”

 

Gäst i P4

I måndags var jag gäst i P4 Radio Kristianstads ”Hallå makten” med anledning av att jag blivit riksdagsledamot och ordförande för Moderaterna i Kristianstad. Vi pratade om allt från båtflyktingar till mediegrundlagsutredningen som jag är med i och de tidigare konflikterna inom M i Kristianstad.  Lyssna här.

Lång Stockholmsvecka går mot sitt slut

Lång Stockholmsvecka går mot sitt slut. I dag hade vi sammanträde med mediegrundlagskommittén och diskussioner om bland annat neutrala förpackningar och Lexbase. Som kollegan Per Bill sade: ”Den som tycker att juridik är tråkigt skulle sitta med i den här utredningen”. 

Sitter nu på Arlanda Express (för jag tar tåget till flyget!), och oj, vad jag längtar hem till familjen!

I dag skriver jag med kollegorna Hans Wallmark och Anette Åkesson om hur skadlig vårbudgeten är för hushållen. Läs den här.

Önskar er alla en riktigt trevlig helg!

Skatteverket i Simrishamn och Ängelholm riskerar att försvinna

Skatteverket har pekat ut kontoren i Simrishamn och Ängelholm som nedläggningshotade. Jag och mina riksdagskollegor Hans Wallmark och Anette Åkesson besökte i fredags skattekontoret i Simrishamn tillsammans med kommunalrådet Anders Johnsson. Kontoret är känt för effektivitet och hög kompetens. Om det läggs ner riskerar vi att försämra servicen för medborgarna. Centralisering är inte alltid effektivt. Många av de som jobbar i Simrishamn bor i Ystad och för dem är det inte självklart att pendla till Kristianstad. Man kan också fråga sig vilket nästa steg blir – fler jobb i Stockholm?

Jag och Hans Wallmark intervjuades i P4. Även Ystads Allehanda skriver om vårt besök.

 

Debatt x 3

Det har varit två intensiva veckor i Riksdagen med många debatter.

I förra veckan hade jag två interpellationsdebatter med folkhälsominister Gabriel Wikström. Den ena handlade om varför han valt att stänga dörren till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, när gårdsförsäljarna har en fantastisk potential att utveckla svensk landsbygd, skapa arbetstillfällen och marknadsföra Sverige. Se den här.

Den andra interpellationsdebatten handlade om snus och varumärken. Med regeringens förslag på neutrala förpackningar och exponeringsförbud för snus riskeras konsumenternas skydd. Här kan du se den debatten.

I onsdags debatterade riksdagen motioner gällande offentlig upphandling. Debatten kom mycket att handla om regeringens förslag på krav på kollektivavtalsliknande villkor hos den som lägger anbud vid upphandling. Förslaget skulle leda till onödigt regelkrångel och försvåra för framför allt små företag att växa. Dessutom andras förslaget en hel del protektionism. Det gynnar inte jobben i Sverige. Jag sade bland annat så här i repliksskiftet med Monica Green (S):

Jag förstår naturligtvis att regeringens och Monica Greens förslag läggs fram av ren välvilja, men välvilliga politiker kan ibland vara det mest klåfingriga som finns. Det finns nämligen ett samband – hör och häpna – mellan regler som hämmar företagande och möjligheten för jobben att växa till. Ju knepigare det blir för företag att växa och skapa jobb, desto färre jobb skapas. De jobb som aldrig skapas kan ju kryddas med hur rosenskimrande villkor som helst om de aldrig växer till.

Se debatten här.

Motionsperioden är över

I dag var sista dagen att lämna in motioner till riksdagen under den allmänna motionsperioden. Det är den period då man kan motionera fritt, i vilket ämne som helst.

Jag har ensam eller tillsammans med andra skrivit totalt ett trettiotal motioner om allt från regelförenklingar för företag till vikten av äganderätt för ålfiskare och möjlighet för jägare att få tillstånd att ha fler vapen.

Jag har så klart skrivit en del motioner inom det rättspolitiska området:
– Påföljder för unga brottslingar
– Enklare regelverk kring handräckning vid olovlig bosättning
– Tydligare preskriptionsregler
– Tuffare straff för hot mot tjänsteman
– Avskaffande av nämndemän i domstolarna

En hel del av motionerna är sådana som rör skånska frågor och som samtliga moderata riksdagsledamöter från Skåne har skrivit på. De handlar bland annat om
– Öresundsintegration
– Gårdsförsäljning av alkohol
– Havsnivåhöjning och stranderosion
– Ökat bostadsbyggande i Skåne
– Förändringar i strandskyddet
– Bromma flygplats

Här hittar du alla motionerna.

Budgeten är ett hårt slag mot Kristianstad

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget och den politiska inriktningen för innevarande mandatperiod. Här kommer några kommentarer från mig utifrån ett kristianstadsperspektiv.

budget

–          I Kristianstad finns fler än tjugo fristående aktörer inom förskola, skola och gymnasieskola. Förutsättningarna för deras verksamhet hotas nu ordentligt och budgeten skapar osäkerhet för deras framtid. Framför allt riskerar vi en likriktning där man stryper möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola. Samma problematik finns för våra fristående aktörer inom omsorgen. Regeringen backar in i framtiden genom att förbjuda och reglera i stället för att fokusera på en effektiv kvalitetskontroll. Sådan behövs – både för fristående och kommunal verksamhet.

–          Man annonserar att man ”omedelbart ska påbörja ett skyndsamt arbete med att införa en avståndsbaserad vägslitageavgift (…) med ambitionen att detta ska genomföras under mandatperioden”. Det här är förslag från människor som sällan kliver ut ur storstadsbubblan. För att hela landet, och inte bara storstadsområdena, ska kunna växa, är vägtransporter en nödvändighet. Nu vill man straffa en hel näringsgren, åkeribranschen, genom en tillväxthämmande skatt. Det är helt orealistiskt att tro att transporterna i nordöstra Skåne helt ska kunna flyttas över till järnväg.

–          Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, inte minst i Kristianstad. I valrörelsen träffade jag många företagare i Kristianstad som var rädda för höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Med den minskade kostnaderna för att anställa unga fick de lite avlastning – samtidigt som de kunde ge en ung person ett första jobb. De jobben riskeras nu och därmed våra ungas inträde på arbetsmarknaden.

–          S- och Mp-väljare har all anledning att vara besvikna över många svikna vallöften. Många av de åtgärder som utlovades i valrörelsen, till exempel höjt barnbidrag, har man plockat ut ur budgeten. Man skyller på tomma lador, men faktum är att det handlar om ändrade prioriteringar. Den svenska ekonomiska ladan tillhör de absolut mest robusta i Europa. Det är fel att skylla misslyckade förhandlingar och ändrade prioriteringar på den svenska ekonomin.

–          Man säger sig vilja satsa mer på åtgärder som gynnar jämställdheten. En av åtgärderna är att höja den statliga inkomstskatten, eftersom fler män betalar sådan. Men vilka signaler sänder det till de kvinnor som vill göra karriär – att det inte ska löna sig? Incitament spelar roll – både för män och kvinnor. Regeringen väljer också att minska rut-avdraget vilket till allra största del drabbar kvinnliga egenföretagare.  Rot däremot, som främst finns inom mer manliga branscher, vill man inte röra. Det vill jag inte kalla för en ekonomisk jämställdhetpolitik.