Lång dag med offentlig upphandling, debatter och intervjuer

I dag presenterade regeringen sitt förslag till nya krav vid offentlig upphandling. Det handlar om vilka krav man ska ställa på dem som vill vara med och leverera varor och tjänster till det offentliga. 
Vi ska ha sjysta villkor på den svenska arbetsmarknaden. Det finns branscher där det förekommer orimliga villkor. Men svaret är inte att straffa alla företag med mer regelkrångel. Regeringen vill göra det genom att ställa krav som definieras utifrån kollektivavtalen. Sex av tio företag med färre än femtio anställda har inte kollektivavtal. De allra flesta är ändå seriösa och erbjuder bra villkor. Det kommer att bli svårare för dem att vara med och lägga anbud vid offentlig upphandling. Förslaget leder därmed till färre jobb och sämre konkurrens. Att lagstifta är att göra det väldigt enkelt för sig. 

Jag debatterade i dag frågan med Civilministern i Studio Ett i P1


Jag intervjuades också i SVT:s Rapport (kommenterar kort ca 12 min in).

Debatt i kammaren

I dag var det dags för debatt i kammaren. Jag gav mig i kast med en proposition om offentlig upphandling (surprise!) medan Jörgen Andersson debatterade Riksbankens förvaltning.

Jag sade bland annat så här:

Herr talman! På upphandlingens område tycker jag mig nästa kunna skönja en ny trend som är lite bekymmersam. Man konstaterar att det finns ett problem som i allt väsentligt beror på att upphandlande myndigheter inte tillräckligt utnyttjar det regelverk som redan finns. Men i stället för att då åtgärda detta och arbeta med att höja kompetensen hos myndigheterna ändrar man på lagen. I värsta fall får vi då ett regelverk som blir ännu svårare att tillämpa. Detta måste man vara mycket uppmärksam på.

Vi ser sådana tendenser i den proposition som vi diskuterar i dag, och vi ser dem alldeles tydligt i regeringens arbete med krav enligt kollektavtal vid upphandling. I stället för att konstatera att myndigheterna måste bli bättre på att nyttja de långtgående möjligheter som finns att redan i dag ställa sociala krav vill man definiera kraven åt dem, och man tar då sin utgångspunkt i kollektivavtalen. Detta gör bara regelverket ännu svårare, och det blir bara svårare för de kommuner, landsting och myndigheter som sitter runt om i landet och ska tillämpa regelverket. Och för att inte tala om hur svårt det blir för företagarna – stora som små – som ska lämna anbud.

Det vore mer arbetskrävande, men betydligt mer långsiktigt, att jobba med kompetenshöjningar i stället för att stifta detaljerad lag. Alltför detaljerad lagstiftning riskerar dessutom att låsa in oss för mycket och att inte lämna något utrymme kvar för rättstillämpningen.

Vi behöver en regering som inte bara ber riksdagen om ny lagstiftning så fort den stöter på ett problem utan som faktiskt mäktar med att jobba med ledning och styrning i offentlig sektor.

Svar på tal i Dagens Arena

Jag svarar i Dagens Arena LO:s vice ordförande Ingela Edlund om krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Vi kan inte heller ställa oss bakom ett förslag som diskriminerar svenska företag jämfört med utländska. En del av de krav som regeringen vill ställa, såsom försäkringar och pensioner, medger EU-rätten nämligen inte att vi ställer på företag med utstationerad arbetskraft. Konsekvensen blir att det blir svårare för svenska företag att konkurrera. Det är ett märkligt agerande av en regering som säger sig vilja skapa fler jobb.

 

Aktuell debatt om offentlig upphandling

Igår hade jag äran att företräda Moderaterna i en debatt om villkoren för offentlig upphandling. Mycket kom att handla om krav enligt kollektivavtal, ett förslag som skulle försvåra mycket för landets små företag. Här kan du se debatten i efterhand.

160412_aktuell_debattJag sade bland annat så här:

Svaret på att det förekommer osjysta villkor i offentlig upphandling kan inte stavas osjysta villkor för landets alla jobbskapare. Att lagstifta om krav enligt kollektivavtal är att välja en mycket enkel väg som leder oss fel. Den enkla vägen är en väg som slår urskillningslöst och som främst drabbar de små företagen, de som är Sveriges jobbmotor, de som utgör 99 procent av alla företag.

Upphandling24 skriver om debatten.

Jag skriver i Expressen med Ulf Kristersson

Jag och Ulf Kristersson svarar i dag Ardalan Shekarabi och Tomas Eneroth i Expressen. De kommer med ogrundade påståenden om Moderaternas inställning till krav vi offentlig upphandling och de inser inte de allvarliga konsekvenserna för deras egna förslag.

 

Vi ska inte tillåta att skattepengar går till oseriösa företag som konkurrerar med otillåtna metoder och det finns mer att göra inom upphandlingsområdet. De brister som finns måste åtgärdas, bland annat genom bättre upphandlingsstöd och ökad kunskap hos upphandlande myndigheter. Det ska löna sig att vara ett seriöst företag med goda villkor, oavsett om man har ett formellt kollektivavtal eller inte. Regeringens förslag kommer att diskriminera små företag och gynna stora, diskriminera svenska företag och gynna utländska. Det kan inte vara målet för en svensk regering.

Besök i Sundsvall med tema offentlig upphandling

160330_sundsvall 160331_sundsvall 160404_sundsvalls_tidningFörra veckan var plenifri, vilket innebär att vi inte behöver ta oss till Stockholm. Jag och min kollega Ann-Charlotte Hammar Johnsson tog oss i stället till Sundsvall för två dagars besök med tema offentlig upphandling. Tillsammans med det moderata oppositionsrådet Jörgen Berglund och gruppledaren Alicja Kapica besökte vi kommunens upphandlare och flera företag som lägger anbud vid upphandling. På bilden ser ni mig och Ann-Charlotte med vår kollega Eva Lohman, som är från vackra Sundsvall.

Företagarna vi träffade ställde sig mycket frågande till det nya lagförslaget om krav enligt kollektivavtal och till förslaget på ny upphandlingspolicy i Sundsvall, som skulle innebära faktiskt krav på kollektivavtal. Det är olagligt, men det bryr sig inte kommunens majoritet om, tydligen. Man häpnar. Företag behöver mindre krångel, inte mer.

I lilla Stöde (där Ingrid Bergman gifte sig i den vackra kyrkan) träffade vi Maria och Anne-Li som erbjuder taxi, hemtjänst, sjukresor och ruttjänster. Trots krångliga regler och tuffare krav kämpar de på för sin dröm och skapar jobb och valfrihet på landsbygden. Hjältar!

I dagens Sundsvalls tidning skriver jag, Ann-Charlotte och Jörgen om hur skadliga förslagen om krav enligt och på kollektivavtal är.

Vi tackar Jörgen och hela det goa gänget moderater i Sundsvall och hoppas att vi snart ses igen!