Intervjuas med anledning av migrations- och integrationsuppgörelsen

I fredags träffade alla riksdagspartier utom SD och V en överenskommelse om förändringar i migrations- och integrationspolitiken. I överenskommelsen ingår bland annat:
– Tillfälligt uppehållstillstånd på tre år som huvudregel
– Ensamkommande barn och barnfamiljer tilldelas fortsatt permanent uppehållstillstånd. – Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning
– Försörjningskrav vid anhöriginvandring
– Säkra länder-listor och kortade handläggningstider för asylansökan
– Begäran om fördelning till övriga EU av migranter som sökt sig till Sverige, på samma sätt som omfördelning sker från Italien och Grekland
– Rut-avdraget utvidgas till flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och trädgårdsarbete
– YA-jobb för nyanlända och slopat krav på kollektivavtal
– Närmare 10 miljarder kronor sammantaget till kommunerna för att hantera flyktingsituationen.

Det här är bra första steg i en akut situation. Men mer måste göras. Jag tror exempelvis att regeringen måste fatta beslut om tillfälliga gränskontroller.

Om detta intervjuades jag i lördagens Kristianstadsbladet.
151024_integration

Offentlig upphandling, decemberöverenskommelsen och mer

God morgon!

Det är tisdag morgon och en ny riksdagsvecka börjar. Jag har varit lite dålig på att uppdatera här. Jag lovar att försöka bättra mig.

Förra veckan arbetade jag med min interpellationsdebatt under måndagen för att på måndag eftermiddag få besked att ministern hade fått förhinder. Nu är debatten om gårdsförsäljning dessvärre uppskjuten till mars. Måndagskvällen ägnade jag åt styrelsemöte med C4 Moderaterna.

I förra veckan inledde vi behandlingen av motioner om offentlig upphandling, som jag har ansvar för i den moderata gruppen i finansutskottet. Det är i år 32 motionsyrkanden rörande offentlig upphandling som vi har att ta ställning till. Som genomgående tema finns en frustration över att framför allt kommuner och landsting inte utnyttjar de möjligheter som finns i Lagen om offentlig upphandling att ställa krav på bland annat kvalitet och miljö. Frågan hur man ska arbeta för att sprida kompetensen är central.

En annan synpunkt som flera aktörer har, är att det offentliga ibland går in via kommunala bolag och lägger mycket låga bud i en upphandlingsprocess. Det blir då svårt för aktörer som inte stöttas av skattepengar att konkurrera på vettiga villkor. Man borde kanske utreda om det i sådana fall kan röra sig om otillåtet statsstöd.

Finansutskottet fick också besök av finansministern som redogjorde för hennes syn på den ekonomiska utvecklingen. Under förra veckan hade den moderata riksdagsgruppen också ett riksdagsinternat. Större delen av tiden gick åt till att diskutera partiets politikutveckling och hur vi i riksdagsgruppen kan bidra till den.

Igår arbetade jag hemifrån. Jag fick ett samtal med synpunkter på decemberöverenskommelsen. De flesta som kritiserar den anser att Alliansen bör samarbeta med Sverigedemokraterna. Det kommer vi inte att göra och det har vi varit tydliga med. Jag tycker att Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på ett klokt sätt har sammanfattat frågan om varför man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Andreas Norlén, konstitutionsutskottets ordförande, har också skrivit klokt i frågan om decemberöverenskommelsen.

I Stockholm väntar nu återigen sammanträde med Finansutskottet, gruppmöte, seminarium om regelförenklingar, möte med VD för Ystad Hamn, möte med finansinspektionen för att prata om konsumentfrågor, gruppmöte, kommittémöte, votering och mycket mer.

 

riksdagen

70 dagar

I dag är det 70 dagar sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister. Mycket har hänt sedan dess men politiskt har skrämmande lite hänt. Det beror på att statsministern inte var förberedd på sin uppgift. Nu är det frågestund med honom och moderaternas blivande partiledare Anna Kinberg Batra är först ut.

IMG_0297.JPG

Stärkt konsumentskydd

Igår röstade riksdagen igenom ett förslag om stärkt konsumentskydd vid avtalsförlängningar som presenterades av alliansregeringen.

Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. När avtalet löpt ut kan det innebära att avtalet automatiskt förlängs. Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförläning krävas att företaget skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.

Angående diskussionen om tjänstemannaansvar

Jag är glad att debatten om slöseri med skattepengar har kommit allt högre upp på dagordningen. Inte minst är detta Slöseriombudsmannens förtjänst. Varje skattekrona ska användas med omsorg och spenderas där den gör störst nytta.

Det som förvånar mig lite är att frågan om slöseri så ofta kopplas till frågan om en utökning av tjänstemannaansvaret i svensk rätt. I debatten kan vi allt oftare höra att för att vi ska kunna minska risken för slöseri i offentlig förvaltning, så måste det finnas ett tydligare ansvarsutkrävande av tjänsteman i offentlig förvaltning.

Jag håller med. Det behövs ett tydligare tjänstemannaansvar. Oförklarligt långa handläggningstider, bristande handläggning och passivitet måste granskas.

Men politikerna då? Jag saknar helt debatten om ansvarsutkrävande av politiker. Väldigt mycket slöseri är tjänsteman nämligen skyldiga att genomföra till följd av politiska vansinnesbeslut. Det tycker jag är ett långt större problem. Politiker tjänar ofta mer än det dubbla som tjänstemän gör, men de behöver ytterst sällan stå till svars för sina beslut. Kommunrevisorerna är ju samtidigt deras partikamrater.

Varje dag sitter det på nämndssammanträden runt om i landet politiker och sprättar upp kuvert med sammanträdehandlingar. Kuvert som de inte har öppnat innan mötet, innehållande handlingar som de inte har läst. Det fattas vansinniga beslut, bland annat med syftet att ”sätta kommunen på kartan”. Och risken för ansvarsutkrävande är nästan lika med noll.

Jag har däremot läst både ett och två beslut där JO har gått in och kritiserat ansvariga tjänstemän personligen till följd av bristande handläggning. Jag vågar lova att detta påverkar deras löneutveckling negativt. Men vem håller igen på politikers arvode när de inte sköter sig?

Många politiker har tappat fotfästet. Jag undrar om de egentligen har en aning om hur lönebilden ser ut inom offentlig förvaltning. Jag har själv hört unga nämndsordföranden med närmare 60 000 kr i lön i månaden beklaga sig över hur låg lön 40 000 kr är. Om de bara visste hur hög den lönen anses vara bland vanligt folk! Högt arvode för politiker kan absolut vara motiverat. Men då ska det också vara kopplat till högre ansvarsutkrävande.

Vi måste hela tiden sträva efter en effektiv och rättssäker offentlig förvaltning. Men slöseriet börjar banne mig hos politikerna. Det är dags att de (vi!) på allvar får stå till svars för sina (våra) beslut.

På väg mot äventyr

Jag färdas just nu genom ett höstvackert Sverige mot Stockholm för att påbörja mitt nya äventyr.

image

I dag ska jag försöka skaffa passerkort in till riksdagen, delta i mitt första gruppmöte och ta reda på var jag ska bo. Det är otroligt mycket nytt och mycket att hålla reda på. Men det är så otroligt spännande! I morgon väntar upprop och introduktionsgenomgångar. Min man kommer också i morgon för att vara med på det högtidliga öppnandet på tisdag. Jag är spänd på i vilket utskott jag ska hamna och jag är ruskigt spänd på hur Stefan Löfven ska få ihop sin regering och en budget som går igenom. Så sammanfattningsvis: många förväntningar,  få svar och en väldigt tung väska.

Jag kom in!

Men endast tre valdistrikt kvar att räkna står det klart att jag kommer att få en plats i riksdagen. Jag fick över 1300 personröster, vilket jag är mycket stolt över. Jag är glad, tacksam och ödmjuk inför uppdraget.

Tack för allt ert stöd under resan. Fortsättt att höra av er. Nu representerar jag er – som Kristianstads första moderata riksdagskvinna någonsin!

Såhär dagen efter

Nu har det gått ett drygt dygn sedan vallokalerna stängde. Stefan Löfven försöker som bäst kämpa ihop en regering. Men det var ingen seger för S. Valet var däremot en förlust för Moderaterna och för öppenheten. Jag kommer att sakna Fredrik Reinfeldt.

Moderaterna får nu låta analysera resultatet och påbörja processen med rekrytering av en ny partiledare. Det får ha sin gång.

För egen del kan jag konstatera att vi sannolikt får tre mandat i valkretsen (mot dagens fyra). Eftersom jag står på andra plats krävs det då att två personer kryssar sig förbi mig för att jag inte ska komma in. Det går att följa räkningen av personkryssen här.

Kristianstadsbladet skriver om mig på webben i dag.

Jag återkommer här när kryssen har räknats!

Mina älskade föräldrar

Jag kan inte nog tacka mina fina föräldrar. De är väldens bästa föräldrar och mormor och morfar och de slår knut på sig själva för att kunna hjälpa till när det behövs. Men inte nog med det – de är fantastiska valarbetare! Snart finns det inte en gata kvar i kommunen som de inte har trampat och inte ett brevlådelock som de inte lyft på. TACK!!

image