Debatt x 3

Det har varit två intensiva veckor i Riksdagen med många debatter.

I förra veckan hade jag två interpellationsdebatter med folkhälsominister Gabriel Wikström. Den ena handlade om varför han valt att stänga dörren till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, när gårdsförsäljarna har en fantastisk potential att utveckla svensk landsbygd, skapa arbetstillfällen och marknadsföra Sverige. Se den här.

Den andra interpellationsdebatten handlade om snus och varumärken. Med regeringens förslag på neutrala förpackningar och exponeringsförbud för snus riskeras konsumenternas skydd. Här kan du se den debatten.

I onsdags debatterade riksdagen motioner gällande offentlig upphandling. Debatten kom mycket att handla om regeringens förslag på krav på kollektivavtalsliknande villkor hos den som lägger anbud vid upphandling. Förslaget skulle leda till onödigt regelkrångel och försvåra för framför allt små företag att växa. Dessutom andras förslaget en hel del protektionism. Det gynnar inte jobben i Sverige. Jag sade bland annat så här i repliksskiftet med Monica Green (S):

Jag förstår naturligtvis att regeringens och Monica Greens förslag läggs fram av ren välvilja, men välvilliga politiker kan ibland vara det mest klåfingriga som finns. Det finns nämligen ett samband – hör och häpna – mellan regler som hämmar företagande och möjligheten för jobben att växa till. Ju knepigare det blir för företag att växa och skapa jobb, desto färre jobb skapas. De jobb som aldrig skapas kan ju kryddas med hur rosenskimrande villkor som helst om de aldrig växer till.

Se debatten här.

Interpellationsdebatt om otillåtna bosättningar

I fredags hade jag min debatt om otillåtna bosättningar med justitieminister Morgan Johansson. Debatt och debatt, det var snarare ett samtal. Vi var överens om att reglerna är krångliga och resurskrävande. Jag föreslog att polisen ska få utökade befogenheter och skyldigheter att flytta på människor som olovligen bosatt sig på annans mark. På så vis kan resurser sparas för den enskilda, samtidigt som samhället kan lägga sina resurser på arbetet med att bekämpa utanförskap och fattigdom, vilka ofta är de bakomliggande orsakerna till denna typ av bosättningar.

Kristianstadsbladet uppmärksammade min interpellation och skrev sedan om debatten.

Här kan du se debatten i efterhand.

artikel_ip-debatt_handrackning