Vi har inte råd att spela högt med jobben som insats

 Vi kan träta om mycket i svensk politik. Hur mycket skatt ska man ta ut? Hur mycket ska vi politiker bestämma och hur mycket ska vi låta människan själv få råda över?

En fråga där vi brukar försöka komma överens är den om internationell beskattning. Vi ska värna vår beskattningsrätt, dvs vi ska bestämma själva och inte överlåta för mycket makt till EU eller andra internationella organ. Det kan finnas all anledning att samarbeta över gränserna, men då måste vi förvissa oss om att Sverige vinner på det. Vi är ett litet land och vi måste värna vår konkurrenskraft. Om inte företag tycker att det är attraktivt att verka i Sverige, drabbas jobben och svensk ekonomi. Tyvärr är det precis det som är på väg att hända, och den svenska regeringen står bredvid och hejar på. 

Svenskt Näringslivs Krister Andersson skriver mycket klokt om detta i DI i dag. Du kan läsa debattartikeln här.

Två omständigheter är särskilt allvarliga.

1. Det är svårt att göra om och göra rätt. Om det visar sig att Sverige gjorde en missbedömning, är det svårt att backa bandet. Det kommer att ta mycket lång tid innan vi kan attrahera dem som redan valt att lämna Sverige.

2. Regeringen mörkar. Om man är så fullt övertygad om att Sverige tjänar på EU:s nya regler – varför kan man då inte lämna ut sin konsekvensbeskrivning? Den ligger till grund för Sveriges ställningstagande, och ändå kan vi inte få ut den. Larry Söder, min kollega från Kd, och jag debatterade detta med finansministern i förra veckan men vi fick dessvärre inga besked. 

Tyvärr är detta en komplex fråga gällande komplicerade regelverk. Men det handlar om de svenska jobben. Vi har inte råd med slarv, mörkande och felbedömningar.


 

Neutrala förpackningar hotar intellektuell äganderätt

Jag gör i dag debut i Svensk tidskrift, där jag skriver om att neutrala förpackningar utgör ett hot mot äganderätten och tryckfriheten.

Jag skriver bland annat så här:

Folkhälsotåget tuffar på. Med Gabriel Wikström i loket är vi inne på ett spår där många värden riskerar att gå förlorade. Att cigaretter är farligt för hälsan råder det inga tvivel om. Men man bör vara försiktig med att skapa prejudikat som innebär att folkhälsan kan användas som förevändning för att begå allvarliga övergrepp på äganderätten och andra grundlagsfästa värden. I dag är det tobaksförpackningar som folkhälsoministern har för ögonen. Hans kollegor vänsterut har redan väckt frågan om neutrala förpackningar för alkohol. Många hävdar att socker är farligt. Fett, energidrycker och bilkörning likaså. Censuren blir snabbt ett utbrett fenomen och konsumenternas vardag ett enda stort Blåvitt.

Här kan du läsa hela artikeln.

ROT- och kvoteringsdebatt

Stockholmsveckan rivstartade med två interpellationsdebatter: en om det sänkta ROT-avdraget med finansminister Magdalena Andersson och en om kvotering med justitieminister Morgan Johansson.

IMG_1503Jag lade min interpellation till Magdalena redan i mars så svaret har dröjt länge. Fördelen med det är att remissvaren har kommit in gällande hennes förslag på sänkt ROT-avdrag. Och de är inte nådiga. Många remissinstanser avstyrker förslaget, däribland Ekonomi-styrningsverket och Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten skriver:

Utifrån det brottsbekämpande perspektiv Ekobrottsmyndigheten har att beakta avstyrker myndigheten utredningens förslag om att () sänka subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag. Om det nu aktuella förslaget genomförs innebär detta enligt myndighetens bedömning risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten.

Ekonomistyrningsverket kritiserar regeringen för att inte räkna med intäktssidan av ROT. Verket menar att staten i själva verket går plus på ROT-avdraget.

Enligt promemorian (regeringens) är kostnaden för reduktionen hög och självfinansieringsgraden låg. Det finns inga beräkningar redovisade i promemorian som styrker påståendet.

Trots detta var finansministerns besked att hon kommer att gå vidare med förslaget. Det är beklämmande. Här kan du se hela debatten.
________IMG_1517

På eftermiddagen var det i vanlig ordning riksdagsgrupp. Men det var lite speciellt ändå, för den var gemensam med de övriga allianspartierna. Vi hade nöjet att välkomna Ebba Busch Thor som partiledare och vi hade ett litet ”läxförhör” med partiledarna. Kul var det, och som bekant är det roligast som vinner!

________

Senare på kvällen var det så dags för debatt med Morgan Johansson. Han vidgick att kvoteringslagstiftning snarast är symbolisk. När jag frågade om hans rättsliga grund för lagstiftningen hänvisade han bara till att andra länder genomfört den. Det duger inte. Sverige är redan i dag fjärde bäst i Europa när det kommer till kvinnlig representation i börsbolagens styrelser och efter vårens stämmor räknar man med 30 % kvinnor. På vilket sätt skulle det då vara proportionerligt med kvoteringslagstiftning för att erövra de sista tio procenten? Här kan du se hela debatten.

Så här sade jag i ett av mina inlägg:

Fru talman! Jag skulle gärna vilja läsa upp ett citat.

”Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in i stadgarna om åldersrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled.”

Citatet kommer från ministerns egen partistyrelse, som menar att det skulle vara besvärande med stadgar som styr könsfördelningen i partiets olika organ.

Ja, fru talman, det verkar som om Socialdemokraterna för en gångs skull har lyssnat på näringslivet, för det är ju precis så man resonerar där: Rör inte min organisation! Det finns andra och bättre vägar för att uppnå verklig jämställdhet än genom tvingande regler. Så resonerar näringslivet. Och så resonerar uppenbarligen den socialdemokratiska partistyrelsen när det gäller kvotering inom den egna partiorganisationen.

Men när Socialdemokraterna tar på sig regeringshatten, då är det helt okej att ratta i det privata näringslivets könssammansättning. Regeringen tycks alltså tro att om man bara uppnår 50 procent i börsbolagen kommer jämställdheten att sippra ned till det övriga samhället. Men det är inte så enkelt.

I Norge, som ministern hänvisar till, har man haft kvoteringslagstiftning sedan år 2006. Forskning visar att lagstiftningen där inte har haft avsedd effekt, eftersom jämställdheten har stannat i styrelserummen. Man kan inte se att förändringen i styrelserna har lett till positiva förändringar i chefsleden eller vad gäller inkomstskillnader mellan män och kvinnor.

Det är mot den bakgrunden jag har frågat ministern hur han menar att kvotering i bolagsstyrelser ska leda till större jämställdhet i stort. Jag har inte sett någon forskning som visar att det skulle bli så.

Fru talman! Ska man ta till så drastiska åtgärder som ministern hotar med bör man rimligen också vara övertygad om att medlen tjänar ett syfte. Men det kan vi inte alls vara här. Vi kan snarare vara säkra på att de inte gör det.

Innan regeringen ger sig på privata bolag tycker jag att man ska se över de egna leden. Annars blir det lätt så att man saknar trovärdighet. Hur ser det exempelvis ut i de offentligt ägda bolagen, dem som vi politiker har ett faktiskt ansvar för? I de statliga bolagen har alliansregeringen lyckats se till att vi numera har 50 procent kvinnor, men i de kommunala och landstingsägda bolagen är det betydligt sämre.

LO, som i helgen fick stående ovationer på den socialdemokratiska kongressen, är en ivrig förespråkare för kvotering när det gäller börsbolagens styrelser. Men med den egna jämställdheten är det betydligt sämre. Av de 18 styrelseledamöterna i LO är bara fyra kvinnor.

Har vi inte åtminstone en moralisk skyldighet att först sopa framför egen dörr?
_____

På onsdagsmorgonen arrangerade jag ett seminarium om just kvotering med Gunnar Strömmer, advokat och grundare av Centrum för rättvisa samt Li Jansson, näringspolitisk expert på Almega och författare av bland annat en rapport som granskar Norges kvoteringslagstiftning. Vi fick många nya kunskaper och hade en spännande diskussion. Den kommer vi att återkomma till.

 

Debatt

I dag deltog jag i en tre (!) timmar lång äldredebatt modererad av Peter J Olsson från Kvällsposten och arrangerad av PRO och SPF. En enad Allians stod mot en vänstergrön splittrad opposition. Två favoritcitat från dagen:

”Vi vet ingenting om hur konstellationerna ser ut efter valet. Vi är tre partier (dvs mp, s och v) som har helt olika politik och kanske kan den jämkas ihop”. /Linda Nilsson (V)

”Jag kandiderar lite halvhjärtat till riksdagen. Det här med politik är ju inte alltid så roligt.” /Lotta Hedman, tidigare språkrör för (MP)

På bilden ser du mig tillsammans med mina trevliga kollegor i Alliansen.

image

image

Debattartikel i Kristianstadsbladet om vikten av att vi bejakar fristående aktörer

image

Med större valmöjligheter inom skola och förskola kan vi möta fler barns och familjers behov. Om vi inte bejakar fristående alternativ riskerar vi en situation som den i socialdemokratiska Malmö där man inte ens kan tillhandahålla den lagstadgade kommunala servicen.

Malmö och barnomsorgen

Jag noterar med förfäran att 981 familjer i dagarna fått besked av Malmö kommun att de sannolikt inte kommer att få förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna.

I denna socialdemokratiska flaggskeppskommun har man länge motarbetat fristående aktörer så till den milda grad att man nu inte kan tillhandahålla lagstadgad service till sina invånare. Stackars malmöföräldrar som nu får vända och vrida på såväl föräldradagar som slantar!

Socialdemokraterna som tycker att vi ska utöka den allmänna förskolan och som till och med i en del sammanhang förespråkar en obligatorisk förskola kan nu alltså i vissa fall inte alls ens tillhandahålla en förskoleplats i rätt tid.

Det är inte driftsformen som är avgörande utan familjernas behov. Varje barn är unikt och ska så behandlas.

Debattartikel: Stoppa illegala vapen vid Sveriges gränser!

I Kristianstadsbladet i dag skriver jag om den nya vapenutredningen. Det är illegala insmugglade vapen som används vid grova våldsbrott – inte legala. Därför ska vi inte förbjuda vissa vapen som används i exempelvis sportskyttet utan satsa våra resurser på tullen.

Läs artikeln här.

Skatteverket och månadsuppgifter

Regeringen har tidigare utrett frågan om arbetsgivare bör bli skyldiga att lämna redovisning om sina arbetstagare varje månad, så kallade månadsuppgifter. I våras meddelade regeringen att förslaget har skjutits på framtiden. Igår kunde vi ändå höra i Ekot hur Skatteverkets samordnare mot grov organiserad brottslighet, Pia Bergman, mycket starkt kritiserade regeringen för att den inte inför ett krav på månadsuppgifter.

– Jag är besviken på politikerna som inte fattar de här besluten. Ja, det är förnamnet, säger hon till Ekot.

Det är anmärkningsvärt ur två synvinklar:

1. En myndighetsperson ska inte agera på det här sättet. Myndigheter kan påtala problem och möjliga lösningar, men Regeringens ståndpunkter ska respekteras av anställda på myndigheterna.

2. Regelkrånglet måste minska. Det må vara så att ett krav på månadsuppgifter skulle kunna leda till att ett antal kriminella skulle kunna klämmas åt. Men det drabbar samtidigt alla seriösa företagare genom ytterligare administrativ börda. Som om de inte hade nog av den varan redan.

Fler av de som anställs på Skatteverket borde ha en bakgrund som egna företagare. Då tror jag att vi hade fått se en annan myndighet med andra prioriteringar.