Svar på tal i Dagens Arena

Jag svarar i Dagens Arena LO:s vice ordförande Ingela Edlund om krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Vi kan inte heller ställa oss bakom ett förslag som diskriminerar svenska företag jämfört med utländska. En del av de krav som regeringen vill ställa, såsom försäkringar och pensioner, medger EU-rätten nämligen inte att vi ställer på företag med utstationerad arbetskraft. Konsekvensen blir att det blir svårare för svenska företag att konkurrera. Det är ett märkligt agerande av en regering som säger sig vilja skapa fler jobb.

 

Svar på tal i Ystads Allehanda

Jag skriver i Ystads Allehanda om våra KU-anmälningar och om varför vi inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna.

Att rösta på Moderaterna är den bästa garanten för en annan regering. Sverigedemokraterna är inte ett ansvarsfullt parti för att regera Sverige. De vill höja bidragen mer än regeringen och saknar förmåga att lösa integrationsutmaningarna Sverige står inför. Dessutom är de emot ett svenskt Nato-medlemskap i  en tid då vi behöver bygga säkerhet tillsammans med andra. Det är inte aktuellt att samarbeta med dem.

(De har lyckats hitta en skum bild där jag är på väg in i Finansutskottets sammanträdessal och ser mycket sammanbiten ut..). Här kan du läsa artikeln.

160204_YA

Debattartikel i Norra Skåne

debattt_nsk_hans_anette I dag skriver jag och kollegorna Hans Wallmark och Anette Åkesson i Norra Skåne om att finansministern har tappat greppet om statens finanser:

”Finansministern meddelade nyligen att hon längtar efter att genomföra ofinansierade reformer och klargjorde att principen om krona-för-krona överges samt att regeringen kommer att låna till nya utgifter.

När läget är allvarligt måste man i stället klara av att prioritera.”

 

 

Neutrala förpackningar hotar intellektuell äganderätt

Jag gör i dag debut i Svensk tidskrift, där jag skriver om att neutrala förpackningar utgör ett hot mot äganderätten och tryckfriheten.

Jag skriver bland annat så här:

Folkhälsotåget tuffar på. Med Gabriel Wikström i loket är vi inne på ett spår där många värden riskerar att gå förlorade. Att cigaretter är farligt för hälsan råder det inga tvivel om. Men man bör vara försiktig med att skapa prejudikat som innebär att folkhälsan kan användas som förevändning för att begå allvarliga övergrepp på äganderätten och andra grundlagsfästa värden. I dag är det tobaksförpackningar som folkhälsoministern har för ögonen. Hans kollegor vänsterut har redan väckt frågan om neutrala förpackningar för alkohol. Många hävdar att socker är farligt. Fett, energidrycker och bilkörning likaså. Censuren blir snabbt ett utbrett fenomen och konsumenternas vardag ett enda stort Blåvitt.

Här kan du läsa hela artikeln.

Debattartikel: Den feministiska regeringen drabbar kvinnors företagande

I dag skrev jag och min kollega i finansutskottet, Ulrika Heindorff, i Kristianstadsbladet. Regeringen kallar sig för världens första feministiska regering, men dess politik drabbar kvinnors företagande, och inte minst kvinnliga företagare med utländsk bakgrund.

”Precis som åtgärderna på många politikområden uteblir, uteblir också feminismen från den feministiska regeringen. De få politiska förslag som regeringen har presenterat, har med nästintill knivskarp precision drabbat kvinnor.”

Du kan läsa hela artikeln här.

artikel

Debatt om tryckfriheten

Regeringen använder nu folkhälsan som förevändning att riva upp Tryckfrihetsförordningen som firar 250 år nästa år. Man vill införa neutrala tobaksförpackningar. Detta försämrar konsumentskyddet drastiskt, eftersom innehåll och smak inte kan tryckas på förpackningen. Det är dessutom ett hårt slag mot näringsfriheten och äganderätten för varumärkesinnehavarna. Företrädare för regeringens samarbetspartner, Vänsterpartiet, diskuterar även neutrala förpackningar för alkohol. Öppnar vi upp våra grundlagar befinner vi oss på ett sluttande plan.

Politikers uttryck för välvilja tycks inte känna några gränser. Socker, rött kött, fett – det finns mycket som kan vara skadligt i alltför stora mängder. Men vi kan inte vaddera medborgarna och vi ska inte lagstifta som om vi kunde det. I stället ska vi verka för konsumenters kunskap och information.

Om detta skriver jag på Dagens Media och Opposition Skåne.
dagens_media

Debattartikel på Dagens juridik: Dags för rättssäkerhet i skatteprocessen

Jag skriver på dagens juridik om mina förslag kring bättre säkerhet i skatteprocesserna:

För att stärka rättssäkerheten inom skattemål, bör huvudregeln vara att anstånd ska beviljas. Det bör endast vara i uppenbara fall som anstånd inte beviljas. Som en sista säkerhetsventil bör det införas regler om att utmätt egendom inte får säljas förrän exekutionstiteln har vunnit laga kraft, på samma sätt som gäller för enskilda mål, med de undantag som redan i dag gäller i enskilda mål.


Om detta har jag motionerat till Riksdagen.
Det är nu dags för rättssäkerhet för enskilda och företag även i skatteprocesser. Inte minst är det angeläget som en anpassning till Europarätten.

 

Läs hela artikeln här.