Finansministerns hyckleri

Just nu följer jag budgetdebatten i kammaren. Noterar att Magdalena Andersson hyllar hushållens köpkraft och konsumtion. Tack vare jobbskatteavdragen fick vanligt folk en månadslön extra i plånboken. Jobben växte till samtidigt som intäkterna till välfärden ökade. 
Magdalena Andersson inser detta och behåller – tack och lov – jobbskatteavdragen i sin budget. Det är jag glad för, men det är inte utan att jag tycker att det blir hyckleri när hon kritiserar Alliansens skattesänkningar. 

Jag är bekymrad över att regeringen saknar en plan för att möta våra stora utmaningar. Med växande utanförskap krävs rejäla reformer, inte nedjusterade målsättningar för verkningslösa program. Jag tänker då på traineetjänster och extrajobb. Av de utlovade 32000 traineetjänsterna har Skåne fått zip zero nada. Totalt inte ens 200 traineetjänster i hela landet. 

I stället behövs satsningar på utbildning, minskad skatt för dem med lägst inkomster och större krav på dem som lever på bidrag. Det måste bli större skillnad att gå från bidrag till arbete. 

Nu lägger Magdalena Andersson fram en underfinansierad budget med minskade incitament till arbete. Ska vi fixa välfärden framöver måste vi få fler i arbete. Regeringens budget för oss in på motsatt väg. 

Debatt med finansministern

I dag var det debatt med finansministern om en viktig försiktighetsprincip. Om man genomför åtgärder som man tror på sikt kommer att leda till ökade skatteinkomster, så bör man inte räkna med dessa dynamiska effekter. Det är försiktigt och klokt. Men när man genomför förändringar som riskerar leda till minskade inkomster, då borde försiktighetsprincipen innebära att man räknar med de minskade inkomsterna. Så tycker Finanspolitiska Rådet, som kritiserar regeringen för att inte redovisa effekterna av höjda skatter. Regeringen räknar felaktigt med skatteinkomster som de aldrig kommer att få, eftersom höjda skatter inte automatiskt leder till ökade inkomster utan snarare till mindre inkomster, eftersom folk tenderar att arbeta mindre. 
Finansministern var tydlig med att hon, trots kritiken, inte kommer att ändra sina beräkningsmetoder. Det riskerar leda till hål i budgeten. Notan går till hushållen. Det är helt fel väg att gå. 

Vald till ordförande för M i Kristianstad

I lördags valdes jag till ny ordförande för Moderaterna i Kristianstad. Jag ser fram emot att utveckla politiken i Kristianstad för att garantera att vi alltid är den starkaste rösten för ansvar med skattebetalarnas pengar och en politik där människan alltid står i centrum. Kristianstadsbladet och Norra Skåne skriver om helgens kretsårsmöte.

I söndags hade jag förmånen att få tala på förbundets utbildning för nya förtroendevalda. Jag pratade om moderata värderingar och policy. Det är ett arbete som aldrig får stanna upp och som är lika viktigt för alla engagerade som för nyvalda.

Jag inleder nu en intensiv stockholmsvecka. I dag har vi lång utfrågning av finansministern, biståndsministern och riksbankschefen med anledning av kommande möte med Världsbanken.

Därefter beger jag mig till Stockholms central för att studera problematiken kring otillåtna bosättningar på närmare håll. Sedan väntar gruppmöte och mer jobb. I morgon onsdag kommer regeringens vårproposition. Den debatteras i kammaren kl. 13. I morgon debatterar finansutskottet också bank, försäkring, AP-fonder och hushållens skuldsättning. Jag deltar för moderaternas räkning och jag kommer bland annat att prata om samhällets kontanthantering. På torsdag är det dags för nytt utskottssammanträde och votering och på fredag deltar jag i heldagsmöte med mediegrundlagskommittén för att diskutera grundlagsskydd för bland annat databaser som Lexbase.

 

Budgetdebatt

Det är en spännande tid i riksdagen. Vi gick till val på en alliansbudget för fortsatt tillväxt och fler jobb. Den budgeten tror vi på och den kommer vi att rösta för. Något annat vore att svika det som vi har lovat väljarna. Jag har svårt att se att det är kontroversiellt. Jag har också svårt att förstå de vänsterröster som menar att Alliansen ska ta ansvar för att regeringen ska få igenom sin budget. Vi tar ansvar för våra egna förslag. Det är så det brukar fungera.

Nu har Anna Kinberg Batra, helt i linje med vad vi har lovat väljarna, i budgetdebatten yrkat bifall till Alliansens budget. Fortsättning följer.

IMG_0019.JPG