Studiebesök i USA

Jag befinner mig denna vecka på studieresa i USA med finansutskottet. Vi började i Washington med många intressanta studiebesök, bland annat på kongressens budgetkontor, Fed och IMF. Därutöver har vi träffat forskare, tankesmedjor och valanalytiker. Amerikansk ekonomi tuffar på med 2,5 procents tillväxt och ca 5 procents arbetslöshet. Statsskulden är dock hög och den förväntas stiga, men detta tycks inte skapa någon större oro. 
I dag har vi förflyttat oss till San Francisco där vi ska studera många spännande företag som är med och bidrar till den nya digitala ekonomin, såsom Facebook och AirBnB. Men nu säger jag godnatt för egen del och god morgon till er andra! 😴

Print Friendly