Svar på tal i Dagens Arena

Jag svarar i Dagens Arena LO:s vice ordförande Ingela Edlund om krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Vi kan inte heller ställa oss bakom ett förslag som diskriminerar svenska företag jämfört med utländska. En del av de krav som regeringen vill ställa, såsom försäkringar och pensioner, medger EU-rätten nämligen inte att vi ställer på företag med utstationerad arbetskraft. Konsekvensen blir att det blir svårare för svenska företag att konkurrera. Det är ett märkligt agerande av en regering som säger sig vilja skapa fler jobb.

 

Print Friendly