Opposition Skåne

Ryter ifrån ordentligt i månadens krönika på Opposition Skåne. 


”I verkligheten är arbete i många fall ett fritt val. Det ställs helt enkelt inte tillräckligt tuffa krav.
När man besöker Arbetsförmedlingen i en förort till Stockholm kan man finna att män och kvinnor sitter i olika rum och söker jobb. Förklaringen är att om inte kvinnorna kan sitta avskilt från männen, så tillåter inte deras män att de går till Arbetsförmedlingen. De står alltså uppenbarligen inte till arbetsmarknadens förfogande. För på vilken arbetsplats kan man garanteras ett rum helt skilt från omvärlden?
När en praktikant vägrar ta sin arbetsledare i hand och därmed inte bedöms kunna inneha praktikplatsen, får han skadestånd på grund av diskriminering i stället för indragen ersättning.
Det är ett daltande som riskerar att bryta upp välfärden. För varje person som tillåts välja bidrag framför jobb tvingas vi prioritera bort någonting annat. Mindre barngrupper, fler händer i vården, bättre vägar. Det får vi aldrig acceptera.”

Läs hela krönikan här.

Print Friendly