Omvald som kretsordförande!

I lördags omvaldes jag som ordförande för Moderaterna i Kristianstad. Jag är jätteglad för att jag får förnyat förtroende.

Årsmötet besöktes av förste vice partiordförande Peter Danielsson, som höll ett mycket uppskattat anförande. Vi tog ställning till en rad politiska förslag, bland annat om skol- och bostadspolitik. Vi beslutade att vi ska verka för färre ledamöter i fullmäktige och nämnder samt en grundlagsstadgad begränsning av inkomstskatten på 50 %. Om skatteförslaget uttalar jag mig i tidningen:

Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete, för alla. Varje arbetad timme ska löna sig. När staten tar mer än man får behålla är gränsen sedan länge passerad. Höga marginalskatter minskar Sveriges möjligheter att konkurrera på en allt tuffare internationell marknad.

Läs mer i Kristianstadsbladet.

Print Friendly