Opposition Skåne

Ryter ifrån ordentligt i månadens krönika på Opposition Skåne. 


”I verkligheten är arbete i många fall ett fritt val. Det ställs helt enkelt inte tillräckligt tuffa krav.
När man besöker Arbetsförmedlingen i en förort till Stockholm kan man finna att män och kvinnor sitter i olika rum och söker jobb. Förklaringen är att om inte kvinnorna kan sitta avskilt från männen, så tillåter inte deras män att de går till Arbetsförmedlingen. De står alltså uppenbarligen inte till arbetsmarknadens förfogande. För på vilken arbetsplats kan man garanteras ett rum helt skilt från omvärlden?
När en praktikant vägrar ta sin arbetsledare i hand och därmed inte bedöms kunna inneha praktikplatsen, får han skadestånd på grund av diskriminering i stället för indragen ersättning.
Det är ett daltande som riskerar att bryta upp välfärden. För varje person som tillåts välja bidrag framför jobb tvingas vi prioritera bort någonting annat. Mindre barngrupper, fler händer i vården, bättre vägar. Det får vi aldrig acceptera.”

Läs hela krönikan här.

Debatt i kammaren

I dag var det dags för debatt i kammaren. Jag gav mig i kast med en proposition om offentlig upphandling (surprise!) medan Jörgen Andersson debatterade Riksbankens förvaltning.

Jag sade bland annat så här:

Herr talman! På upphandlingens område tycker jag mig nästa kunna skönja en ny trend som är lite bekymmersam. Man konstaterar att det finns ett problem som i allt väsentligt beror på att upphandlande myndigheter inte tillräckligt utnyttjar det regelverk som redan finns. Men i stället för att då åtgärda detta och arbeta med att höja kompetensen hos myndigheterna ändrar man på lagen. I värsta fall får vi då ett regelverk som blir ännu svårare att tillämpa. Detta måste man vara mycket uppmärksam på.

Vi ser sådana tendenser i den proposition som vi diskuterar i dag, och vi ser dem alldeles tydligt i regeringens arbete med krav enligt kollektavtal vid upphandling. I stället för att konstatera att myndigheterna måste bli bättre på att nyttja de långtgående möjligheter som finns att redan i dag ställa sociala krav vill man definiera kraven åt dem, och man tar då sin utgångspunkt i kollektivavtalen. Detta gör bara regelverket ännu svårare, och det blir bara svårare för de kommuner, landsting och myndigheter som sitter runt om i landet och ska tillämpa regelverket. Och för att inte tala om hur svårt det blir för företagarna – stora som små – som ska lämna anbud.

Det vore mer arbetskrävande, men betydligt mer långsiktigt, att jobba med kompetenshöjningar i stället för att stifta detaljerad lag. Alltför detaljerad lagstiftning riskerar dessutom att låsa in oss för mycket och att inte lämna något utrymme kvar för rättstillämpningen.

Vi behöver en regering som inte bara ber riksdagen om ny lagstiftning så fort den stöter på ett problem utan som faktiskt mäktar med att jobba med ledning och styrning i offentlig sektor.

I debatt med statsministern

I dag var det statsministerns frågestund och jag passade på att fråga Stefan Löfven när regeringen ska ta tag i Sveriges verkliga jämställdhetsproblem. Vågar regeringen agera mot myndigheter som accepterar värderingar som utgår från att alla människor faktiskt inte är lika värda – bara för att de värderingarna är kulturellt eller religiöst motiverade? Svaren uteblev. Svårt när man har statsråd som inte ens ser problemen.
”Fru talman.
Den här regeringen kallar sig feministisk och orden är många och vackra. Man använder begrepp som jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. 
Men det är ju en sak att påstå att man står för vissa värderingar och en annan att faktiskt leva upp till dem. 
För i realiteten har vi svenska myndigheter som har lagt sig platt för beteenden som ligger mycket långt ifrån principen om alla människors lika värde. 
Vi har en regering som tror att börsbolagens styrelser är vårt största jämställdhetsproblem – samtidigt som det finns statsråd som inte ens ser problemet med att människor vägrar ta kvinnor i hand. 
Vågar statsministern ta itu med de verkliga jämställdhetsproblemen? Vågar regeringen agera mot myndigheter som accepterar värderingar som utgår från att alla människor faktiskt inte är lika värda – bara för att de värderingarna är kulturellt eller religiöst motiverade?”

Svar på tal i Dagens Arena

Jag svarar i Dagens Arena LO:s vice ordförande Ingela Edlund om krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Vi kan inte heller ställa oss bakom ett förslag som diskriminerar svenska företag jämfört med utländska. En del av de krav som regeringen vill ställa, såsom försäkringar och pensioner, medger EU-rätten nämligen inte att vi ställer på företag med utstationerad arbetskraft. Konsekvensen blir att det blir svårare för svenska företag att konkurrera. Det är ett märkligt agerande av en regering som säger sig vilja skapa fler jobb.

 

Aktuell debatt om offentlig upphandling

Igår hade jag äran att företräda Moderaterna i en debatt om villkoren för offentlig upphandling. Mycket kom att handla om krav enligt kollektivavtal, ett förslag som skulle försvåra mycket för landets små företag. Här kan du se debatten i efterhand.

160412_aktuell_debattJag sade bland annat så här:

Svaret på att det förekommer osjysta villkor i offentlig upphandling kan inte stavas osjysta villkor för landets alla jobbskapare. Att lagstifta om krav enligt kollektivavtal är att välja en mycket enkel väg som leder oss fel. Den enkla vägen är en väg som slår urskillningslöst och som främst drabbar de små företagen, de som är Sveriges jobbmotor, de som utgör 99 procent av alla företag.

Upphandling24 skriver om debatten.

Omvald som kretsordförande!

I lördags omvaldes jag som ordförande för Moderaterna i Kristianstad. Jag är jätteglad för att jag får förnyat förtroende.

Årsmötet besöktes av förste vice partiordförande Peter Danielsson, som höll ett mycket uppskattat anförande. Vi tog ställning till en rad politiska förslag, bland annat om skol- och bostadspolitik. Vi beslutade att vi ska verka för färre ledamöter i fullmäktige och nämnder samt en grundlagsstadgad begränsning av inkomstskatten på 50 %. Om skatteförslaget uttalar jag mig i tidningen:

Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete, för alla. Varje arbetad timme ska löna sig. När staten tar mer än man får behålla är gränsen sedan länge passerad. Höga marginalskatter minskar Sveriges möjligheter att konkurrera på en allt tuffare internationell marknad.

Läs mer i Kristianstadsbladet.

Finbesök i Riksdagen!

Den här riksdagsveckan hade jag besök av Andreas Eklund, som fått mitt riksdagsstipendium till Anna Norrbys minne. Han följde med på mina mötet, träffade handläggare och pressavdelning. Eftersom Andreas är särskilt intresserad av utbildningspolitik och säkerhetspolitik fokuserade vi på de frågorna. Det var ett sant nöje att ha sällskap av honom i Stockholm!

1604_andreas_stipendiat