Artikel om fördelningen av kommunmiljarderna

Många har reagerat över regeringens redogörelse för den preliminära fördelningen av kommunmiljarderna. Jag förutsätter att regeringen har räknat rätt och att fördelningen följer de principer som man kommit överens om i och med migrationsuppgörelsen. Men ur demokratiskt perspektiv är det viktigt att medborgarna kan ta del av underlaget för beslutet om fördelning. Det har vi ännu inte kunnat göra. Detta ifrågasätter jag i en interpellation till finansministern. Detta kan nu läsa om i Kristianstadsbladet.

kommunmiljarder

.

 

Debatt med justitieministern

debatt_morganI dag debatterade jag arbetet med den grova organiserade brottsligheten med justitieminister Morgan Johansson. En utredning föreslår stora ändringar på civilrättens område (övergång från traditionsprincip till avtalsprincip), som skulle göra det mycket svårare för kronofogden att komma åt kriminellas egendom.

Jag tog det här exemplet:

Tänk er att en grovt kriminell person med stora skulder stoppas medan han eller hon färdas på en exklusiv motorcykel. Några veckor tidigare överlät den kriminelle motorcykeln till sin bror och kan visa upp ett avtal om detta för kronofogden. Med dagens princip om att tradition ska ske, håller inte det utan man kan ganska enkelt utmäta motorcykeln. Med avtalsprincipen blir det svårare.

 

 

Företagsbesök på Woody i Hässleholm

I dag besökte jag, tillsammans med Bygg- och järnhandlareförbundet. Regeringens aviserade förändringar av ROT-avdraget ställer redan till det för branschen. Svarta jobb har blivit vita. Nu rullar man tillbaka den utvecklingen.

Vi diskuterade även behovet av mindre regelkrångel och bättre förutsättningar för byggande.

besok_woody

Debattartikel: Den feministiska regeringen drabbar kvinnors företagande

I dag skrev jag och min kollega i finansutskottet, Ulrika Heindorff, i Kristianstadsbladet. Regeringen kallar sig för världens första feministiska regering, men dess politik drabbar kvinnors företagande, och inte minst kvinnliga företagare med utländsk bakgrund.

”Precis som åtgärderna på många politikområden uteblir, uteblir också feminismen från den feministiska regeringen. De få politiska förslag som regeringen har presenterat, har med nästintill knivskarp precision drabbat kvinnor.”

Du kan läsa hela artikeln här.

artikel

Debatt om tryckfriheten

Regeringen använder nu folkhälsan som förevändning att riva upp Tryckfrihetsförordningen som firar 250 år nästa år. Man vill införa neutrala tobaksförpackningar. Detta försämrar konsumentskyddet drastiskt, eftersom innehåll och smak inte kan tryckas på förpackningen. Det är dessutom ett hårt slag mot näringsfriheten och äganderätten för varumärkesinnehavarna. Företrädare för regeringens samarbetspartner, Vänsterpartiet, diskuterar även neutrala förpackningar för alkohol. Öppnar vi upp våra grundlagar befinner vi oss på ett sluttande plan.

Politikers uttryck för välvilja tycks inte känna några gränser. Socker, rött kött, fett – det finns mycket som kan vara skadligt i alltför stora mängder. Men vi kan inte vaddera medborgarna och vi ska inte lagstifta som om vi kunde det. I stället ska vi verka för konsumenters kunskap och information.

Om detta skriver jag på Dagens Media och Opposition Skåne.
dagens_media

Fyra skriftliga frågor

Jag har den senaste veckan ställt fyra skriftliga frågor till regeringen:

  • Ålarvet på Ålakusten (landsbygdsminister Sven-Erik Bucht)
  • Feminismen i finansiella stabilitetsrådet (finansmarknadsminister Per Bolund)
  • Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen (justitieminister Morgan Johansson)
  • Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag (folkhälsominister Gabriel Wikström)

Här kan du läsa frågorna.