Debattartikel på Dagens juridik: Dags för rättssäkerhet i skatteprocessen

Jag skriver på dagens juridik om mina förslag kring bättre säkerhet i skatteprocesserna:

För att stärka rättssäkerheten inom skattemål, bör huvudregeln vara att anstånd ska beviljas. Det bör endast vara i uppenbara fall som anstånd inte beviljas. Som en sista säkerhetsventil bör det införas regler om att utmätt egendom inte får säljas förrän exekutionstiteln har vunnit laga kraft, på samma sätt som gäller för enskilda mål, med de undantag som redan i dag gäller i enskilda mål.


Om detta har jag motionerat till Riksdagen.
Det är nu dags för rättssäkerhet för enskilda och företag även i skatteprocesser. Inte minst är det angeläget som en anpassning till Europarätten.

 

Läs hela artikeln här.

Print Friendly