Jag ska se över överskottsmålet

Jag är glad och hedrad att tillsammans med vår ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson få ingå i den kommitté som ska se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (bl a överskottsmålet). Uppdraget ska delredovisas den 1 april 2016 och slutredovisas den 1 oktober 2016.

Här kan ni läsa mer!

overskottsmal

 

Print Friendly