Regelkrångel som ställer till det

Det sista jag gjorde innan jag lämnade Riksdagen förra veckan var att lämna in en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Regelkrånglet ställer varje dag till det för företagarna, inte minst för de små. Sven Olsson i Lillehem har hamnat i ett byråkratins moment 22. Han riskerar att bli tvungen att lägga ner sin produktion av högkvalitativt kött på grund av allt krångel. Det får bara inte hända.

Nu måste vi från politiskt håll sluta prata om regelförenklingar och på allvar börja rensa upp i den byråkratiska djungeln.

Kristianstadsbladet uppmärksammade min fråga. I artikeln föreslog jag bland annat företagslotsar som hjälper näringsidkare att hitta rätt i myndighetsdjungeln. Sådana ska naturligtvis inte behövas, men så länge vi har en djungel behöver vi guider. Flera kommuner har genomfört lyckade projekt med lotsar för att exempelvis underlätta nyetablering av företag i kommunen. Det kan staten ta efter.

lillehem

Ministerns svar kan läsas här.

Det är lätt att säga att man ska genomföra regelförenklingar. Alliansen försökte. Till exempel möjliggjorde vi mobila gårdsslakterier. Det är bra för uppfödarna och det är framför allt bra för djuren att slippa stressande transporter.

Men mycket finns kvar att göra. En väldigt bra början är att tänka över varje ny regel som vi vill införa. Behövs den verkligen? Krånglar den till det?

Och sedan måste vi rensa upp i djungeln.

Print Friendly