Debattartikel på SvD Brännpunkt

Jag och kollegan Jessika Roswall skriver i dag på SvD Brännpunkt. Det måste bli lättare att avhysa människor från otillåtna bosättningar. Det skrev vi en motion om redan i höstas och i dag debatteras den i Riksdagen. Regeringen anser att andra utredningar ska bli klara innan nya regler tas fram. Det räcker inte. Läs artikeln här.

maria_jessika_svd

Debatt x 3

Det har varit två intensiva veckor i Riksdagen med många debatter.

I förra veckan hade jag två interpellationsdebatter med folkhälsominister Gabriel Wikström. Den ena handlade om varför han valt att stänga dörren till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, när gårdsförsäljarna har en fantastisk potential att utveckla svensk landsbygd, skapa arbetstillfällen och marknadsföra Sverige. Se den här.

Den andra interpellationsdebatten handlade om snus och varumärken. Med regeringens förslag på neutrala förpackningar och exponeringsförbud för snus riskeras konsumenternas skydd. Här kan du se den debatten.

I onsdags debatterade riksdagen motioner gällande offentlig upphandling. Debatten kom mycket att handla om regeringens förslag på krav på kollektivavtalsliknande villkor hos den som lägger anbud vid upphandling. Förslaget skulle leda till onödigt regelkrångel och försvåra för framför allt små företag att växa. Dessutom andras förslaget en hel del protektionism. Det gynnar inte jobben i Sverige. Jag sade bland annat så här i repliksskiftet med Monica Green (S):

Jag förstår naturligtvis att regeringens och Monica Greens förslag läggs fram av ren välvilja, men välvilliga politiker kan ibland vara det mest klåfingriga som finns. Det finns nämligen ett samband – hör och häpna – mellan regler som hämmar företagande och möjligheten för jobben att växa till. Ju knepigare det blir för företag att växa och skapa jobb, desto färre jobb skapas. De jobb som aldrig skapas kan ju kryddas med hur rosenskimrande villkor som helst om de aldrig växer till.

Se debatten här.

Jag uttalar mig i Dagens Industri om Moderaternas syn på kvotering

150305_di_kvoteringJag uttalar mig i Dagens Industri om Moderaternas syn på kvotering. Vi säger nej till kvotering. Vi ser problemen, men att kvotera är att göra det alldeles för lätt för sig. Det är kvinnors kompetens som ska lyftas fram – inte deras kön. Näringslivet behöver dessutom inte fler regleringar utan färre, och de måste själva kunna äga sin rekrytering.

I det långsiktiga arbetet för bättre jämställdhet krävs goda exempel. Alliansregeringen gjorde staten till ett sådant: andelen kvinnliga styrelseledamöter i statliga bolag är i dag 50 %. Men mer kan göras i offentlig sektor, inte minst i de kommunala bolagen.

Artikel i tidskriften Advokaten

Jag ifrågasätter Högsta domstolens praxis kring preskriptionsavbrott i en debattartikel i tidskriften Advokaten. Det är viktigt att vi har tydliga och förutsebara regler. Trots det ändrade HD plötsligt praxis på ett sätt som jag menar att förarbetena inte ger utrymme för. Nu tolkar dessutom de olika hovrätterna Högsta domstolens praxis på vitt skilda sätt. Det skapar stor osäkerhet för konsumenter, företagare och fordringsägare. Moderaterna i Civilutskottet har därför motionerat om att reglerna ska ses över.