Fråga till ministern om konsumentskydd

Jag frågar finansmarknadsministern vad som händer med den aviserade propositionen Förstärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling. Plötsligt försvann den bara från planeringen. Det här är viktiga reformer för stärkt konsumentskydd som initierades av den förra regeringen. Tempot är allt annat än högt hos regeringen.

Läs frågan här.

IMG_0109.PNG

Artikel i Kristianstadsbladet, regelförenklingar och konsumentfrågor

I morse deltog jag i ett spännande och angeläget seminarium arrangerat av Näringslivets regelnämnd, NNR, om behovet av minskat regelkrångel. En av talarna var Helena Johnsson, ordförande för LRF. Hon tog specifikt upp den tuffa situationen för Sveriges mjölkbönder som med nuvarande turbulens på världsmarknaden lider extra mycket av tuff beskattning och regelbörda.

nnr

 

 

 

 

 

 

Just denna fråga skiver jag om i dagens Kristianstadsbladet tillsammans med kollegan Åsa Coenraads och europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt.

Under eftermiddagen träffade jag en medarbetare vid Finansinspektionens konsumentavdelning. Vi diskuterade aktuella konsumentfrågor på finansmarknaden och vilka problem man skulle behöva komma tillrätta med. Däremellan hade jag möte med moderatkollegorna i finansutskottet. Och än är dagen inte slut! Snart votering och sedan kurs för att ta jägarexamen.

 

Offentlig upphandling, decemberöverenskommelsen och mer

God morgon!

Det är tisdag morgon och en ny riksdagsvecka börjar. Jag har varit lite dålig på att uppdatera här. Jag lovar att försöka bättra mig.

Förra veckan arbetade jag med min interpellationsdebatt under måndagen för att på måndag eftermiddag få besked att ministern hade fått förhinder. Nu är debatten om gårdsförsäljning dessvärre uppskjuten till mars. Måndagskvällen ägnade jag åt styrelsemöte med C4 Moderaterna.

I förra veckan inledde vi behandlingen av motioner om offentlig upphandling, som jag har ansvar för i den moderata gruppen i finansutskottet. Det är i år 32 motionsyrkanden rörande offentlig upphandling som vi har att ta ställning till. Som genomgående tema finns en frustration över att framför allt kommuner och landsting inte utnyttjar de möjligheter som finns i Lagen om offentlig upphandling att ställa krav på bland annat kvalitet och miljö. Frågan hur man ska arbeta för att sprida kompetensen är central.

En annan synpunkt som flera aktörer har, är att det offentliga ibland går in via kommunala bolag och lägger mycket låga bud i en upphandlingsprocess. Det blir då svårt för aktörer som inte stöttas av skattepengar att konkurrera på vettiga villkor. Man borde kanske utreda om det i sådana fall kan röra sig om otillåtet statsstöd.

Finansutskottet fick också besök av finansministern som redogjorde för hennes syn på den ekonomiska utvecklingen. Under förra veckan hade den moderata riksdagsgruppen också ett riksdagsinternat. Större delen av tiden gick åt till att diskutera partiets politikutveckling och hur vi i riksdagsgruppen kan bidra till den.

Igår arbetade jag hemifrån. Jag fick ett samtal med synpunkter på decemberöverenskommelsen. De flesta som kritiserar den anser att Alliansen bör samarbeta med Sverigedemokraterna. Det kommer vi inte att göra och det har vi varit tydliga med. Jag tycker att Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, på ett klokt sätt har sammanfattat frågan om varför man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Andreas Norlén, konstitutionsutskottets ordförande, har också skrivit klokt i frågan om decemberöverenskommelsen.

I Stockholm väntar nu återigen sammanträde med Finansutskottet, gruppmöte, seminarium om regelförenklingar, möte med VD för Ystad Hamn, möte med finansinspektionen för att prata om konsumentfrågor, gruppmöte, kommittémöte, votering och mycket mer.

 

riksdagen