Motionsperioden är över

I dag var sista dagen att lämna in motioner till riksdagen under den allmänna motionsperioden. Det är den period då man kan motionera fritt, i vilket ämne som helst.

Jag har ensam eller tillsammans med andra skrivit totalt ett trettiotal motioner om allt från regelförenklingar för företag till vikten av äganderätt för ålfiskare och möjlighet för jägare att få tillstånd att ha fler vapen.

Jag har så klart skrivit en del motioner inom det rättspolitiska området:
– Påföljder för unga brottslingar
– Enklare regelverk kring handräckning vid olovlig bosättning
– Tydligare preskriptionsregler
– Tuffare straff för hot mot tjänsteman
– Avskaffande av nämndemän i domstolarna

En hel del av motionerna är sådana som rör skånska frågor och som samtliga moderata riksdagsledamöter från Skåne har skrivit på. De handlar bland annat om
– Öresundsintegration
– Gårdsförsäljning av alkohol
– Havsnivåhöjning och stranderosion
– Ökat bostadsbyggande i Skåne
– Förändringar i strandskyddet
– Bromma flygplats

Här hittar du alla motionerna.

Print Friendly