Stärkt konsumentskydd

Igår röstade riksdagen igenom ett förslag om stärkt konsumentskydd vid avtalsförlängningar som presenterades av alliansregeringen.

Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. När avtalet löpt ut kan det innebära att avtalet automatiskt förlängs. Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförläning krävas att företaget skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.

Angående diskussionen om tjänstemannaansvar

Jag är glad att debatten om slöseri med skattepengar har kommit allt högre upp på dagordningen. Inte minst är detta Slöseriombudsmannens förtjänst. Varje skattekrona ska användas med omsorg och spenderas där den gör störst nytta.

Det som förvånar mig lite är att frågan om slöseri så ofta kopplas till frågan om en utökning av tjänstemannaansvaret i svensk rätt. I debatten kan vi allt oftare höra att för att vi ska kunna minska risken för slöseri i offentlig förvaltning, så måste det finnas ett tydligare ansvarsutkrävande av tjänsteman i offentlig förvaltning.

Jag håller med. Det behövs ett tydligare tjänstemannaansvar. Oförklarligt långa handläggningstider, bristande handläggning och passivitet måste granskas.

Men politikerna då? Jag saknar helt debatten om ansvarsutkrävande av politiker. Väldigt mycket slöseri är tjänsteman nämligen skyldiga att genomföra till följd av politiska vansinnesbeslut. Det tycker jag är ett långt större problem. Politiker tjänar ofta mer än det dubbla som tjänstemän gör, men de behöver ytterst sällan stå till svars för sina beslut. Kommunrevisorerna är ju samtidigt deras partikamrater.

Varje dag sitter det på nämndssammanträden runt om i landet politiker och sprättar upp kuvert med sammanträdehandlingar. Kuvert som de inte har öppnat innan mötet, innehållande handlingar som de inte har läst. Det fattas vansinniga beslut, bland annat med syftet att ”sätta kommunen på kartan”. Och risken för ansvarsutkrävande är nästan lika med noll.

Jag har däremot läst både ett och två beslut där JO har gått in och kritiserat ansvariga tjänstemän personligen till följd av bristande handläggning. Jag vågar lova att detta påverkar deras löneutveckling negativt. Men vem håller igen på politikers arvode när de inte sköter sig?

Många politiker har tappat fotfästet. Jag undrar om de egentligen har en aning om hur lönebilden ser ut inom offentlig förvaltning. Jag har själv hört unga nämndsordföranden med närmare 60 000 kr i lön i månaden beklaga sig över hur låg lön 40 000 kr är. Om de bara visste hur hög den lönen anses vara bland vanligt folk! Högt arvode för politiker kan absolut vara motiverat. Men då ska det också vara kopplat till högre ansvarsutkrävande.

Vi måste hela tiden sträva efter en effektiv och rättssäker offentlig förvaltning. Men slöseriet börjar banne mig hos politikerna. Det är dags att de (vi!) på allvar får stå till svars för sina (våra) beslut.

Frågestund i Riksdagen

På riksdagens frågestund har jag precis frågat finansministern varför hon uttalat att det bör bli lättare för unga att låna mer pengar till bostäder och därmed riskera en överskuldsättning. Samtidigt har S, V, och Mp i olika konstellationer motsatt sig Alliansens förenklingsförslag som på allvar skulle få igång byggandet av nya bostäder. Det är de viktigaste åtgärderna för att unga ska komma in på bostadsmarknaden.

IMG_0172.JPG

Debatt med finansministern

Om någon för ett par månader sedan sagt till mig att den första debatten jag skulle delta i i riksdagen skulle vara mot finansministern och handla om nationalekonomiska effekter, så hade jag nog bara skrattat och skakat på huvudet. Men nu blev det så.

Jag hade ställt en interpellation till Magdalena Andersson, där jag ifrågasatte den långsiktiga effekten av höjningen av marginalskatterna. Forskning visar att en höjning leder till minskat arbetskraftsutbud, vilket snabbt får genomslag i de offentliga finanserna. Detta har också en rad tunga remissinstanser uttryckt oro för.

Här kan du se debatten. Interpellationssvaret sambehandlades med en interpellation av Mats Persson.

IMG_0010.JPG

Besök på Lunds Tekniska Högskola

I dag var de skånska riksdagsledamöterna inbjudna till Lunds Tekniska Högskola. Jag och min moderata kollega Anette Åkesson var där tillsammans med en handfull andra ledamöter. Det var oerhört intressant. Studier på utbud och efterfrågan på civilingenjörer framöver pekar på att det kommer att bli brist i Skåne men inte i övriga landet. I och med byggena av Max IV och ESS kommer efterfrågan att öka ytterligare. Det är därför viktigt att Lunds universitet prioriteras framöver vid tilldelningen av medel. Besöket avslutades med en lunch med näringslivsrådet och jag träffade bland annat VDn för Tetra Pak, vilket var extra roligt eftersom jag tidigare jobbade där.

IMG_0146.JPG

Motionsperioden är över

I dag var sista dagen att lämna in motioner till riksdagen under den allmänna motionsperioden. Det är den period då man kan motionera fritt, i vilket ämne som helst.

Jag har ensam eller tillsammans med andra skrivit totalt ett trettiotal motioner om allt från regelförenklingar för företag till vikten av äganderätt för ålfiskare och möjlighet för jägare att få tillstånd att ha fler vapen.

Jag har så klart skrivit en del motioner inom det rättspolitiska området:
– Påföljder för unga brottslingar
– Enklare regelverk kring handräckning vid olovlig bosättning
– Tydligare preskriptionsregler
– Tuffare straff för hot mot tjänsteman
– Avskaffande av nämndemän i domstolarna

En hel del av motionerna är sådana som rör skånska frågor och som samtliga moderata riksdagsledamöter från Skåne har skrivit på. De handlar bland annat om
– Öresundsintegration
– Gårdsförsäljning av alkohol
– Havsnivåhöjning och stranderosion
– Ökat bostadsbyggande i Skåne
– Förändringar i strandskyddet
– Bromma flygplats

Här hittar du alla motionerna.

Debattartikel i Sydsvenskan och HD

Jag skriver i dagens Sydsvenskan & HD om riskerna med att sänka kraven för bostadslån för unga.

”Genom att möjliggöra för unga att låna och först därefter visa att de har en förmåga till sparande i form av amortering, som finansministern föreslagit, kan unga svenskars redan höga skuldsättning komma att öka ytterligare. Det skriver Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot i finansutskottet.”

IMG_0111-0.PNG