Nu har jag börjat oppositionsarbetet i Finansutskottet

Jag blev oerhört glad över att få arbeta i Finansutskottet. Jag är också mycket glad över att ha fått en suppleantplats i Civilutskottet, där stora delar av ”min” juridik behandlas: familjerätt, Utsökningsbalken och vissa konsumentfrågor.

I Finansutskottet, där jag är arbetande suppleant (vilket innebär att jag har egna ansvarsområden och jobbar fullt ut i utskottet, men att jag inte får ”trycka på knappen”) har vi moderater delat upp ansvaret mellan oss. Jag ansvarar bland annat för konsumentfrågor på finansmarknaden, offentlig upphandling och statliga arbetsgivarfrågor. Det känns oerhört utmanande. Samtidigt som frågorna rör mycket av det jag har jobbat med tidigare så får jag en hel del att bita i.

På torsdag den 23 oktober presenteras budgeten. Det ska bli mycket spännande att se hur regeringen tänkt sig att få ihop plus och minus i finansieringen av sin bidragsorienterade politik.

Problemet är att det tar ett litet tag innan effekter i sysselsättning och tillväxt slår igenom. Det som kan bli en tillfällig kassako för regeringen – såsom höjd arbetsgivaravgift för unga – ger på lång sikt sämre finanser eftersom det leder till färre jobb. Vi borde vara förtjänta av ett finansdepartement som ser längre än ett budgetår framför sig.

Print Friendly