Interpellationer, motioner och skriftliga frågor

I dag har jag lämnat in två interpellationer ställda till finansminister Magdalena Andersson. Den ena handlar om varför hon vill riskera att sänka ungas löner genom att höja kostnaden för att anställda dem och den andra rör den tvivelaktiga effekten av höjda marginalskatter.

Jag har även lämnat in en skriftlig fråga till finansministern om hur hon ser på risken att konkurrensen snedvrids då kommuner kompenseras för höjda kostnader för att anställa unga medan näringslivet inte kompenseras.

Interpellationer, motioner och skriftliga frågor hittar du på den här länken.

Print Friendly