Budgeten är ett hårt slag mot Kristianstad

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget och den politiska inriktningen för innevarande mandatperiod. Här kommer några kommentarer från mig utifrån ett kristianstadsperspektiv.

budget

–          I Kristianstad finns fler än tjugo fristående aktörer inom förskola, skola och gymnasieskola. Förutsättningarna för deras verksamhet hotas nu ordentligt och budgeten skapar osäkerhet för deras framtid. Framför allt riskerar vi en likriktning där man stryper möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola. Samma problematik finns för våra fristående aktörer inom omsorgen. Regeringen backar in i framtiden genom att förbjuda och reglera i stället för att fokusera på en effektiv kvalitetskontroll. Sådan behövs – både för fristående och kommunal verksamhet.

–          Man annonserar att man ”omedelbart ska påbörja ett skyndsamt arbete med att införa en avståndsbaserad vägslitageavgift (…) med ambitionen att detta ska genomföras under mandatperioden”. Det här är förslag från människor som sällan kliver ut ur storstadsbubblan. För att hela landet, och inte bara storstadsområdena, ska kunna växa, är vägtransporter en nödvändighet. Nu vill man straffa en hel näringsgren, åkeribranschen, genom en tillväxthämmande skatt. Det är helt orealistiskt att tro att transporterna i nordöstra Skåne helt ska kunna flyttas över till järnväg.

–          Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, inte minst i Kristianstad. I valrörelsen träffade jag många företagare i Kristianstad som var rädda för höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Med den minskade kostnaderna för att anställa unga fick de lite avlastning – samtidigt som de kunde ge en ung person ett första jobb. De jobben riskeras nu och därmed våra ungas inträde på arbetsmarknaden.

–          S- och Mp-väljare har all anledning att vara besvikna över många svikna vallöften. Många av de åtgärder som utlovades i valrörelsen, till exempel höjt barnbidrag, har man plockat ut ur budgeten. Man skyller på tomma lador, men faktum är att det handlar om ändrade prioriteringar. Den svenska ekonomiska ladan tillhör de absolut mest robusta i Europa. Det är fel att skylla misslyckade förhandlingar och ändrade prioriteringar på den svenska ekonomin.

–          Man säger sig vilja satsa mer på åtgärder som gynnar jämställdheten. En av åtgärderna är att höja den statliga inkomstskatten, eftersom fler män betalar sådan. Men vilka signaler sänder det till de kvinnor som vill göra karriär – att det inte ska löna sig? Incitament spelar roll – både för män och kvinnor. Regeringen väljer också att minska rut-avdraget vilket till allra största del drabbar kvinnliga egenföretagare.  Rot däremot, som främst finns inom mer manliga branscher, vill man inte röra. Det vill jag inte kalla för en ekonomisk jämställdhetpolitik.

Print Friendly