Interpellationer, motioner och skriftliga frågor

I dag har jag lämnat in två interpellationer ställda till finansminister Magdalena Andersson. Den ena handlar om varför hon vill riskera att sänka ungas löner genom att höja kostnaden för att anställda dem och den andra rör den tvivelaktiga effekten av höjda marginalskatter.

Jag har även lämnat in en skriftlig fråga till finansministern om hur hon ser på risken att konkurrensen snedvrids då kommuner kompenseras för höjda kostnader för att anställa unga medan näringslivet inte kompenseras.

Interpellationer, motioner och skriftliga frågor hittar du på den här länken.

Tidningen Naturvetare

Tidningen Naturvetare uppmärksammar att jag är en av få i riksdagen som har en naturvetenskaplig utbildning. Moderaterna är klart överrepresenterade i den lilla skaran. Innan jag sadlade om till jurist läste jag systemvetenskap i Lund, där utbildningen förvisso ligger under ekonomihögskolan. Jag jobbade sedan som systemvetare på Tetra Paks bolag för forskning och utbildning.

image

Budgeten är ett hårt slag mot Kristianstad

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget och den politiska inriktningen för innevarande mandatperiod. Här kommer några kommentarer från mig utifrån ett kristianstadsperspektiv.

budget

–          I Kristianstad finns fler än tjugo fristående aktörer inom förskola, skola och gymnasieskola. Förutsättningarna för deras verksamhet hotas nu ordentligt och budgeten skapar osäkerhet för deras framtid. Framför allt riskerar vi en likriktning där man stryper möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola. Samma problematik finns för våra fristående aktörer inom omsorgen. Regeringen backar in i framtiden genom att förbjuda och reglera i stället för att fokusera på en effektiv kvalitetskontroll. Sådan behövs – både för fristående och kommunal verksamhet.

–          Man annonserar att man ”omedelbart ska påbörja ett skyndsamt arbete med att införa en avståndsbaserad vägslitageavgift (…) med ambitionen att detta ska genomföras under mandatperioden”. Det här är förslag från människor som sällan kliver ut ur storstadsbubblan. För att hela landet, och inte bara storstadsområdena, ska kunna växa, är vägtransporter en nödvändighet. Nu vill man straffa en hel näringsgren, åkeribranschen, genom en tillväxthämmande skatt. Det är helt orealistiskt att tro att transporterna i nordöstra Skåne helt ska kunna flyttas över till järnväg.

–          Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, inte minst i Kristianstad. I valrörelsen träffade jag många företagare i Kristianstad som var rädda för höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Med den minskade kostnaderna för att anställa unga fick de lite avlastning – samtidigt som de kunde ge en ung person ett första jobb. De jobben riskeras nu och därmed våra ungas inträde på arbetsmarknaden.

–          S- och Mp-väljare har all anledning att vara besvikna över många svikna vallöften. Många av de åtgärder som utlovades i valrörelsen, till exempel höjt barnbidrag, har man plockat ut ur budgeten. Man skyller på tomma lador, men faktum är att det handlar om ändrade prioriteringar. Den svenska ekonomiska ladan tillhör de absolut mest robusta i Europa. Det är fel att skylla misslyckade förhandlingar och ändrade prioriteringar på den svenska ekonomin.

–          Man säger sig vilja satsa mer på åtgärder som gynnar jämställdheten. En av åtgärderna är att höja den statliga inkomstskatten, eftersom fler män betalar sådan. Men vilka signaler sänder det till de kvinnor som vill göra karriär – att det inte ska löna sig? Incitament spelar roll – både för män och kvinnor. Regeringen väljer också att minska rut-avdraget vilket till allra största del drabbar kvinnliga egenföretagare.  Rot däremot, som främst finns inom mer manliga branscher, vill man inte röra. Det vill jag inte kalla för en ekonomisk jämställdhetpolitik.

Nu har jag börjat oppositionsarbetet i Finansutskottet

Jag blev oerhört glad över att få arbeta i Finansutskottet. Jag är också mycket glad över att ha fått en suppleantplats i Civilutskottet, där stora delar av ”min” juridik behandlas: familjerätt, Utsökningsbalken och vissa konsumentfrågor.

I Finansutskottet, där jag är arbetande suppleant (vilket innebär att jag har egna ansvarsområden och jobbar fullt ut i utskottet, men att jag inte får ”trycka på knappen”) har vi moderater delat upp ansvaret mellan oss. Jag ansvarar bland annat för konsumentfrågor på finansmarknaden, offentlig upphandling och statliga arbetsgivarfrågor. Det känns oerhört utmanande. Samtidigt som frågorna rör mycket av det jag har jobbat med tidigare så får jag en hel del att bita i.

På torsdag den 23 oktober presenteras budgeten. Det ska bli mycket spännande att se hur regeringen tänkt sig att få ihop plus och minus i finansieringen av sin bidragsorienterade politik.

Problemet är att det tar ett litet tag innan effekter i sysselsättning och tillväxt slår igenom. Det som kan bli en tillfällig kassako för regeringen – såsom höjd arbetsgivaravgift för unga – ger på lång sikt sämre finanser eftersom det leder till färre jobb. Vi borde vara förtjänta av ett finansdepartement som ser längre än ett budgetår framför sig.

Regering som blir dyr i drift – Debatt – Kristianstadsbladet – Nyheter dygnet runt

Lider i dag med alla de små entreprenörer som i sina 60-timmarsveckor brinner för att leverera kvalitet och möjligheter för människor och familjer inom välfärden. Än finns inga konkreta förslag eller tydliga besked, men den osäkerhet som nu skapas inför dessa människors framtid är tillräcklig. Långsiktiga överenskommelser är till för att förhindra politiska vindflöjlar som svänger i fyraårsintervaller.

I dag skriver jag i Kristianstadsbladet med anledning av regeringsförklaringen.

Vilken vecka!

Det har varit en otroligt intensiv vecka. Som ni säkert inte har missat, så hade vi en lång omröstning i tre omgångar när det gällde val av andre vice talman. I dag blir det Stefan Löfvens regeringsförklaring och efter det går Alliansen i skarp och hård opposition. Min hemmahamn ser ut att bli finansutskottet och det är jag otroligt glad för.

image

Det har varit många praktiska bestyr för mig och jag har försökt att lära mig att hitta. En gång förvirrade jag mig in i talmanskorridoren och blev hjälpt av Tobias Billström, 1e vice talman. En annan gång råkade jag crasha ett sammanträde som jag definitivt inte var inbjuden till. Alla är dock väldigt vänliga så för det mesta går det bra!

image

Utsikten från mitt arbetsrum.

Den almmänna motionstiden har dragit igång. Hör av dig om du har idéer på motioner!