Tuffare straff för bostadsinbrott

Alliansens partiledare föreslår på DN Debatt att de som gör sig skyldiga till botadsinbrott ska straffas hårdare än i dag. I dag döms en sådan brottsling ofta för grov stöld och då är minimistraffet sex månaders fängelse. För den som för första gången döms för denna typ av brott blir straffet nästan aldrig fängelse. Det vill man råda bot på, vilket är bra. Men i stället för att höja minimistraffet så föreslår man en ny rubricering, inbrottsstöld. För brottet ska gälla minst ett års fängelse. Så snart man kommer över den gränsen finns nämligen en presumtion för fängelse,  även för dem som inte tidigare gjort sig skyldiga till likartad brottslighet.

image

Jag är lite tveksam till ännu en rubricering. Lagarna får inte bli för snåriga. Varför inte i stället skärpa minimistraffet för grov stöld?

Jag förstår att man vill komma åt de fall då förövaren faktiskt inte fått med sig egensom av värde. Tanken är att man vill straffa förövaren hårt ändå eftersom kränkningen fortfarande är mycket stor. Man skulle i stället kunna använda sig av rubriceringen ”försök till grov stöld”. För försök gäller samma straffskala som för fullbordat brott. Problemet är att det i realiteten inte är så. Men det skulle man kunna lösa genom att höja minimistraffet för grov stöld (och försök till grov stöld) och i förarbetena vara tydlig med att det inte ska spela någon roll för straffet om man faktiskt fått med sig varor av stort värde eller inte. Det blir enklare och enkelheten har ett stort värde.

Sedan är det så klart så att det allra viktigaste är att brotten – oavsett rubricering – blir väl utredda och att förövarna så långt det är möjligt kan gripas och lagföras. Det har alliansregeringen insett och arbetat hårt för, till skillnad från sina politiska motståndare.

Kampanj i Vittsjö

Jag är väldigt glad att jag blev inbjuden att kampanja med Moderaterna i Bjärnum-Vittsjö på Vittsjödagarna. Vi hade en del trevliga samtal och delade ut vatten till törstiga besökare.

Jag hade med mig min dotter som stormtrivdes. När mormor efteråt frågade henne vad hon gjort så berättade hon om karusellerna hon åkt. Mormor frågade vad mamma gjort och då svarade dottern: ”Hon bara moderatade”. Barnen är fantastiska på att skapa nya verb!

image